IKT Grenland

IKT Grenland / Blogg.

     
     
     
 

HVORFOR stiller vi spørsmål? HVA skjer når man stiller spørsmål? HVORDAN påvirker spørsmålene samtalen? Er det viktig å være spørrende i stilen? Kanskje er det til syvende og sist "et spørsmål" om å være mer åpen og lærende?

     
 
Hvorfor stille spørsmål
 

ÅPEN, BLID og SKAPENDE, ja... Verdiene til IKT Grenland. Hva legger vi i dem? Hva legger vi egentlig i "åpen"? Kan det hende at spørsmål er den egentlige kjernen - selve "begynnelsen" - i det IKT Grenland er myntet på?

 

En god lærer vet hvilken effekt spørsmål har. Dyktige talere stiller spørsmål. En forbilledlig leder stiller spørsmål. Forskning viser at forhandlinger dreier seg ene og alene om spørsmål. Foreldre når ut til barna sine når de oppriktig stiller spørsmål. Konfliktløsning krever spørsmål. En god venn er interessert og stiller spørsmål...

     

Hvis alle disse påstandene er sanne, hva er det så ved spørsmål som er så viktig? Hvorfor er det akkurat "spørsmål" som har slik gjennomgående positiv effekt?

 
 

Spørsmål forandrer alt

Jo mer jeg jobber med kommunikasjon som fagområde, vet du hva jeg oppdager? Jeg oppdager hvor lite vi benytter den ene kritiske muligheten som virkelig gir samtalen flyt. Og hva er samtalens første og viktigste prinsipp? Jeg tror det er spørsmålene. Hva ville skje om vi stilte flere spørsmål? Et spørsmål kan, og vil nesten alltid, forandre alt!

 

Og ikke bare forandrer spørsmålet alt. Spørsmålet påvirker også dialogen --i samme øyeblikk-- som det blir stilt. Er det slik at spørsmålet forsterker alle aspekter ved kommunikasjon og samarbeid? Jeg er overbevist om det.

 

Hva skjer når vi oppriktig åpner oss for andre - når vi endrer modus til å stille spørsmål? Her er noen eksempler:

 • Vi lytter mer, snakker mindre
 • Det er lettere å føle empati og medfølelse for andre
 • Vi lærer mer, dømmer mindre
 • Øyekontakten blir ofte forbedret
 • Om ikke annet "oppfattes vi" som mer forståelsesfulle

Likevel kan dette være bare en forsiktig begynnelse på en laaaang rekke positive ringvirkninger spørsmål har.

 
 

Spørsmål utløser tanken

Hva er det med å stille spørsmål som så dramatisk forbedrer kommunikasjonen? Hvordan bør vi stille spørsmål? Når skal vi stille spørsmål?

 

Hva gjør dyktige foredragsholdere? De absolutt beste stiller spørsmål hele tiden. Selv når man kommuniserer i monolog, er det nesten som om spørsmålene "smører" budskapet. Still spørsmålene, og deretter svarer du på dem selv. Hvorfor? Fordi spørsmålet skjerper oppmerksomheten til en leser og lytter. Hva kan vi lære av dette? Første konklusjon er muligens denne: Still alltid spørsmål, uansett hva du gjør!

 

Her er noen prinsipper som oppmuntrer til å stille flere spørsmål:

 • Spørsmål er temabestemmende. Hvis du ønsker å sette dagsorden så vær den første til å stille et spørsmål.
 • Spørsmål gir deg mer informasjon og i dialogen er informasjon "makt".
 • Spørsmål gir deg tid til å tenke.
 • Spørsmål bidrar til "en åpen stil", og folk setter pris på at du ber om innspill og tilbakemeldinger.
 • Spørsmål oppfordrer den andre personen til å snakke. Folk elsker å snakke (... om seg selv).
 • Spørsmål smelter sammen tanker og oppfatninger. Det er som om hjernene blir koblet sammen og vi legger til rette for synergi (1 +1 = 3 eller mye mer).
 • Spørsmål oppmuntrer den kreative tanken og setter i gang underbevissheten, hos begge parter.
 • Spørsmål virker oppklarende og reduserer misforståelser. (Forskning viser at oppsummerende spørsmål for å avstemme forståelse helt opp til 11 ganger øker verdien av gjensidig innsikt.)
 • Spørsmål (og lyttende stillhet) reduserer ansvar. Det vil si, enhver uttalelse avslører din oppfatning og gjør deg umiddelbart ansvarlig for den. Derfor er en stor del av det vi sier "et forsvar av det vi allerede har sagt".
 • Og kanskje mest av alt, et spørsmål er fortsatt den beste måten å starte en god samtale.
 
 

Spørsmål hever nivået

På mange måter er det faktisk spørsmålet som har i seg den virkelige informasjonen. Hvordan? Ved at et problem bare virkelig kan bli forstått når spørsmålet er klart formulert. Hvem som helst kan komme med "svar" og forslag, men det krever mesterlig talent å stille spørsmål som avslører sann forståelse og innsikt. Hva gjør oppfinnere? Oppfinnere stille spørsmål. Det er drivkraften bak oppfinnelsene. Hva gjør vitenskapen? Forskere stiller spørsmål. Det er selve metodikken for hvordan nye teorier oppstår og dannes.

 

Albert Einstein bragte dette prinsippet på banen da han sa: "Intet problem kan løses på samme nivå av bevissthet som den bevissthet vi hadde da vi skapte det". Omskrevet i et litt enklere språk lyder dette: "Et problem kan aldri løses på det nivået vi var på da vi ble klar over det." Hva betyr dette? Et sett med gode gjennomtenkte spørsmål kan bringe samtalen og erkjennelsen til et høyere nivå.

 

Er det da så rart at nettopp de to som i verdenshistorien har markert seg som dialogens mestere, Jesus og Sokrates, var så flinke til å stille spørsmål? Spørsmål er ensbetydende med "påvirkning". Hvorfor ikke stille flere spørsmål?

 

Følg Vidar Top på twitter

 

Da sender jeg med dette nyhetsbrevet stafettpinnen videre. Aleksander Farstad har påtatt seg oppgaven som konstituert styreleder. På generalforsamling siste torsdag i april vil nettverket som vanlig velge nye styremedlemmer og styreleder.

Det er kanskje på sin plass å komme med noen siste betraktninger før jeg forlater en så foroverlent og aktiv rolle i nettverket som jeg har hatt til nå..? Jeg tror jeg kan oppsummere i to hovedpunkter:

 

Bli med å bygge Grenland!

Jeg har alltid vært varm tilhenger av å gjøre mer enn bare å tjene pengene. Dessverre er det slik at de fleste av oss blir så fokusert på meg og mitt at vi mister blikket for hva man kan få til sammen dersom man ble mer uselvisk i stilen. Min forgjenger, Bård Stranheim, sa det så vakkert: "Det er utrolig hva man kan få til når man ikke trenger all æren selv." Når du engasjerer deg i IKT Grenland er du med og bygger regionen. Det kommer et punkt for alle og enhver da man spør seg: "Skal jeg bruke enda mer tid og krefter på et IKT Grenland kveldsmøte eller prosjekt?" I de stundene kan svaret noen ganger være: "Ja, ikke bare for min egen del, men i alle fall for Grenland!" Denne tanken har mange ganger vippet meg videre når kritiske tanker har sneket seg inn. (Og så vet jeg at noen synes dette er blåøyd og naivt, men så er det en gang slik at enten er man samfunnsbygger eller så er man det ikke. Jeg velger bevisst førstnevnte; ikke ubevisst det siste!)

 

Våg å være altruistisk i stilen!

Den som deler får. Jeg skrev for noen år tilbake en liten artikkel i nettverkets blogg som forklarer prinsippet om altruistisk nettverking i Grenland mer utførlig. Tenk om vi klarte å skape et reelt cluster av altruistiske mennesker i denne regionen? Da ville vi bli i stand til å skape synergier få av oss kan fatte og begripe. Alt dette kan enkelt oppsummeres i dette inspirerende "mediaklippet om å skape bevegelse", og som jeg hyppig benytter som del av mine kurs i bruken av sosiale medier:

 
 

Jeg har fått en rekke spørsmål om hva jeg skal gjøre i Ernst & Young. Svaret er "nøyaktig det samme som før". Jeg fortsetter med salgsopplæring og coaching av ledere, og kombinerer dette med å bygge Grenland både i arbeid og fritid. Hvordan? Ved å 1) snakke varmt om IKT Grenland og 2) å støtte prosjekter som f eks de månedlige kveldsmøtene; også når det passer dårlig, noen ganger i kombinasjon med at programmet ved første øyekast kan virke mindre interessant.

Velg Grenland, så velger Grenland deg, skal du se! ;-)

 

Mvh E. Vidar Top

Styreleder IKT Grenland

 

Følg IKT Grenland online:

LinkedIn l Facebook l YouTube l Twitter

 
 

Blant alle aktiviteter velger jeg denne gang å fremheve to budskap; et spennende kveldsmøte på torsdag og det store skiftet jeg tror hele samfunnet står overfor.

 

Kveldsmøte

På torsdag bør du komme på kveldsmøtet. Vi får besøk av konsernsjefen i det nye EDB ErgoGroup, Terje Mjøs. Programmet for 27. jan kl 19.00 sier mer om tema og kveldens innhold. Jeg vil for øvrig berømme nøkkelpersoner i denne medlemsbedriften for jobben som er gjort for at dette ble mulig. Vi ønsker foroverlente deltagere som aktivit bidrar til kvaliteten av innholdet.

 

Et stort skifte

Den siste tiden har jeg holdt hyppige foredrag med opplysning og opplæring "om å lede i medvind". I dag skal jeg gjøre det samme på enhetsledersamling med Skien kommune. Hva er det nye paradigmet? Noen kaller det for "sosiale medier". Jeg velger å vektlegge begrepet "den interaktive weben". Dette er noe jeg føler er en stor mulighet for hele regionen, og jeg ønsker å fokusere mer på dette enn noen gang før.

 

I dag bekjentgjør jeg derfor også at tiden har kommet for meg å sende stafettpinnen videre til en ny styreleder i IKT Grenland. De siste månedene har jeg vært i tett dialog med Ernst & Young og har valgt å ta i mot invitasjonen til en spennende rolle i nevnte selskap, der jeg kan rendyrke et fokus på å hjelpe selskaper innen området "påvirkning og effektiv samhandling" i endringsprosesser. Av den grunn vil det i nær fremtid bli valgt ny styreleder.

 

Siden dette blir en av mine siste nyhetsbrev føler jeg derfor et sterkt ønske om å kommunisere tydelig det budskap jeg har sentrert nyhetsoppdateringene om og som vil få min særlige oppmerksomhet i mange år fremover. Innrøm meg anledningen til å velte ut min personlige drøm for deg og Grenland - her og nå...

 

Jeg har nå i en årrekke arbeidet så aktivt med sosiale medier at det etterhvert har dannet seg et bilde av hvilket samfunnsskifte vi egentlig står overfor. Her kommer et presist eksempel:

 

Forestill deg at hele befolkningen i Grenland plutselig var analfabeter i 2011. Vi kunne ikke lese- og skrive. Hvor stor innvirkning ville ikke dette hatt på vår evne til å skape løpende verdier? Det ville i sannhet nær sagt ha lammet oss. Mens du har dette store gapet tydelig for deg, vurderer du nå nøye følgende påstand, formelt ytret av meg, Ewout Vidar Top, Skien man 24. jan kl 05.30 ("mark my words"):

 

Sosiale medier representerer et vesentlig STØRRE verdiøkende skifte enn det Gutenberg i kombinasjon med lese- og skriveferdigheter representerte i perioden 1400-2000.

 

Sterk påstand? At det er, ja?! Dette er en uttalelse jeg føler at jeg har mot og kunnskap til å stå inne for, og jeg utfordrer innbyggere, næringslivsledere, offentlig ansatte og akademia i Grenland til å komme med eventuelle motargumenter. Så, som en konsekvens av denne "klare tanken" understreker jeg følgende budskap:

 

Hvis Grenlands befolkning ble solid utdannet og skolert i sosiale medier (les: intern effektivisering og ekstern kommunikasjon) i kombinasjon med at vi våget å velge noen ytterst få fokusområder å markedsføre regionen med, da ville vi se resultater de færreste ville våge drømme om. (Som f eks en befolkningsvekst langt høyere enn Vekst i Grenlands ambisjon om årlige 1% m.m.m.). Og i samme åndedrag tilføyer jeg raskt at selvsagt må mange andre momenter også være på plass, slik som for eksempel innovasjon, finansiering / såkornskapital, byplanlegging o.l.

 

Økningen i verdi-, kompetanse- og skaperkraften har blitt mangedoblet med den interaktive weben. Steget opp til den industrielle revolusjon var stort, men vi finner ledere i dag som påstår noe av det samme meg; at det påfølgende steget opp til kompetanse- og informasjonssamfunnet er enda større, ja, selv mange ganger større.

 

Og en dag i fremtiden er jeg overbevist om at vi tydelig vil kunne se at min påstand visste seg å være korrekt. Men da kan det altså ha blitt et for evig tapt konkurransefortrinn vi aldri grep tak i og utviklet. La meg si det tydelig: Grenland kan settes på kartet for alvor, men bare dersom vi forener kreftene om å bestemme oss for HVA vi vil og HVORDAN det skal gjøres! På dette området lider vi dessverre - tror jeg - av en overveldende beslutningsvegring, kanskje fordi smertene ikke er store nok for majoriteten av oss, og da ender vi opp med å straffe våre egne omgivelser med "selvdestruktiv og søvndyssende apati".

 

Og med så mange ivrige ord vil jo da noen spørre: Hva vil du egentlig, Vidar? Her er derfor "den ultimate oppsummering" ;-) Jeg ønsker at:

 1. regionen samles om å velge et fokus på noe som skal kjennetegne oss - 1 til 3 "vilt viktige" områder som vi kan være best på i verden, og at
 2. vi utdannes i stort og bredt omfang i hvordan ny teknologi for alvor kan gi oss vind i seilene.
 

Hvorfor? Fordi jeg er overbevist om at også IKT-bransjen på lang sikt vil høste fruktene av at hele regionen våger å velge et fokus og stå sammen om å kommunisere dette. Det er nå et omfattende samarbeid på vei der det opprettes et råd bestående av ulike kompetansebedriftene som behersker dette området.

 

Ha super uke!

 

 

Mvh E. Vidar Top

Styreleder IKT Grenland

Følg IKT Grenland online:

LinkedIn l Facebook l YouTube l Twitter

 

Velkommen til et nytt år med mye spennende aktivitet!

               
Excited jump - whoo ho
            Rett før jul benyttet jeg anledningen til å stikke innom en av medlemsbedriftene jeg aldri før hadde besøkt. Det ble et kort møte, men i løpet av 10 minutter avklarte vi tre konkrete prosjekter som alle passer godt inn den satsningen av NOK 3,5 millioner 2011 representerer. Denne erfaringen har overbevist meg om at det er mange av dere som skal gjennomføre prosjekter i 2011 som det med stor sannsynlighet kan gis økonomisk støtte til. Hvorfor skal du sitte der og lure på om ditt prosjekt passer inn? Ring vår daglige ledelse og administrasjon for å avstemme mulighetene. Det er nå min anbefaling!
               

Vi ser særlig etter initiativ som går på tvers av flere bedrifters interesser. Tenk på et eller flere prosjekter dere vurderer å brukte tid og krefter på dette året, ta en rask titt på medlemslisten og se om ikke det finnes samarbeidsmuligheter. Eksempler kunne være en gruppe av bedrifter innen helse:

Er du blant "helse-aktørerne", så bør du i det minste gi lyd om prosjekter relatert til dette. Et annet eksempel kunne være industri:

Og hva med prosjekter rettet mot kultur? ...og det finnes helt klart mange flere områder med fellesinteresser. Vi har medlemsbedrifter med fokus på design, drift og vedlikehold, kommunikasjon og telecom, consulting. La oss ha et fornyet fokus på samarbeid i år. Er det ikke nettopp dette som har gjort IKT Grenland til det vi er i dag, eller hva..? Jovisst er det vel det! Ikke kast deg over store prosjekter uten å forhøre deg med oss andre om det finnes muligheter.

 

UKEN(E) SOM KOMMER

Høgskolen i Telemark arrangerer karrieredagen 2. februar i Porsgrunn.

eZ Systems ønsker velkommen til sin årlige Winter Conference 27-28. januar i Nice. Kanskje det frister å komme seg til et sted der gradestokken krypper over på plussiden..?

Gatsoft satser friskt i Sverige og søker to nye medarbeidere. Snakker du godt svensk i kombinasjon med relevant bakgrunn er det muligheter her.

Dersom noen av dere vurderer å utvikle en mobil applikasjon, har vi spennende muligheter på lager.

Helt til slutt, her følger listen over årets kveldsmøter. Legg dem inn i kalenderen med det samme. Det er lettere å avlyse planlagt deltagelse ;-)

 1. Siste torsdag JANUAR - 27. jan, kl 19.00
 2. Siste torsdag FEBRUAR - 24. feb, kl 19.00
 3. Siste torsdag MARS - 31. mar, kl 19.00
 4. Siste torsdag APRIL - 28. apr, kl 19.00
 5. Siste torsdag MAI - 26. mai, kl 19.00
 6. Siste torsdag AUGUST - 25. aug, kl 19.00
 7. Siste torsdag SEPTEMBER - 29. sep, kl 19.00
 8. Siste torsdag OKTOBER - 27. okt, kl 19.00
 9. Siste torsdag NOVEMBER - 24. nov, kl 19.00

Ønsker deg en forrykende start på året - i samarbeid med alle oss andre!

 

Mvh E. Vidar Top

Styreleder IKT Grenland

 

Følg IKT Grenland online:

LinkedIn l Facebook l YouTube l Twitter

Positiv? Negativ? Det er et valg å ta, det også. Det er liksom ikke måte på hvor mye vi skal måtte ta stilling til her i livet..! Denne uken har jeg vært vitne til den enorme forskjellen et så lite valg har å si. Faktisk er konsekvensen så totalt utslagsgivende at jeg noen ganger synes synd på folk som velger uheldig i "enkelt-tilfeller" (...selv om det blir feil å kalle noe for enkelt-tilfeller, fordi en positiv handling er nok mer et resultat av en grunnleggende holdning og "mind set" enn noe annet.)

 

Tenk deg følgende tilfelle: Du har en kollega eller forretningsforbindelse som av en eller annen grunn alltid gir deg negative signaler. Om vedkommende faktisk er negativt eller ei, spiller mindre rolle. Du oppfatter det som negativt, og da blir det negativt, da ikke sant?! Hva skal du gjøre med det?

Vel, dette er vel et eksempel på en av mange daglige "tester" hvor det avsløres hva du selv velger, er det ikke..? I et nettverk med flere tusen mennesker har jeg denne uken hatt tett dialog med mange ledere i Norge. Det er treffende å se forskjellen(e) ledere med grunnleggende positiv holdning utgjør. De stimulerer, de påvirker, de støtter, de bidrar - jeg påstår at de bygger landet. Og så kommer jeg til poenget... Den som velger å svare negativt med negativt stopper både den andres og egen progresjon. Det er den gyldne regelen igjen og igjen - den kjenner vi jo. Og da treffer også Ibsen's kjente sitat så ekstra godt; "...tenke det, mene det, ville det og ønske. Men gjøre det!"

Du kan si hva du vil, men de fleste av oss liker rett og slett ikke å omgi seg med kritiske, skeptiske, alltid-realistiske, gi-konstruktiv-kritikk og stadig-evaluerende personer. Den kultur du er omgitt av er deg, blir deg, påvirker deg og blir påvirket av deg. Derfor er det treffende at Posten's reklame "hmmm... skeptisk" er så populær og godt kjent blant nordmenn. Trist ja..?! Vi kjenner oss jo litt igjen, eller hva?

Da IKT Grenland ble dannet ble dette valget diskutert. Jeg er etterhvert blitt stor fan av Torkild Follaug's konsekvente og gjentatte korreks: "...det der er sutring, og det har vi ikke tid til!" Han har tatt meg på fersken flere ganger, for å si det sånn. Og det gjør like vondt hver gang. Men har'n ikke rett? Jo visst har'n vel det! Denne uken utfordrer vi hver enkelt av oss i nettverket til å velge den positive tilnærmingen. Og spesielt når de rundt deg velger det motsatte.

 

UKEN SOM VAR

mmm... ikke så mye ;-)

 

UKEN(E) SOM KOMMER

Bouvet inviterer til gratis seminar på Herøya fredag 3. desember. Ser utrolig spennende ut! Du får høre om veien til god informasjonsutnyttelse. Selve programmet for dagen vil gjøre det tydelig for deg hvor viktig det er å vite om du kan stole på den informasjonen IT-systemene gir deg.

I tillegg får du presentert et lokalt prosjekt med innsikt i hva Eramet og Bouvet har gjort sammen. Sterkt case! For påmelding send epost til Hårek Stranheim eller ring tlf 90 53 84 87.

Vekst i Grenland inviterer til Investorforum tirsdag 23. nov.

Vi får stadig hyppige henvendelser om studieprosjekter fra akademia. For en gangs skyld limer jeg inn et eksempel på invitasjon fra studentene selv - uvurdelig ressurs for hjelp / støtte / analyse for den som vil:

Hovedprosjekt NITH 2011 - E-business

Vi er fire studenter mellom 22 og 25 år som går siste året på bachelorstudiet E-business. Gjennom disse tre årene har vi drevet med alt fra programmering til Business Intelligence. Vi har blitt godt kjent med BI-strategiene, der vi i flere prosjekter har blitt kjent med VISMA, SAP, SAP BW, og ulike Dashboard-verktøy.

Dette er felt vi interesserer oss for og ønsker å tilegne oss mer kunnskap om. Vi lurer om dere er interessert i å gi oss et oppdrag som kan være vårt hovedprosjekt. Dersom dere ønsker mer informasjon er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Jonas Kahn - jonaskan@online.no - tlf 45271026

Kristoffer Saltnes - kristoffer.saltnes@gmail.com - tlf 92012081

 

Var ikke det positivt? Ønsker alle en god - positiv - uke!

 

Mvh E. Vidar Top

Styreleder IKT Grenland

Følg IKT Grenland online:

LinkedIn l Facebook l YouTube l Twitter

Ubegripelig sterk IKT kompetanse i Grenland!

 

Jeg, som mange andre, er nok spent på siste nytt fra Knut Vareide og Telemarksforskning. Dersom vi fremdeles er norgesmestere i vekst - i så fall for femte år på rad (om ikke mer?) - har vi all grunn til å feire. Skal holde dere underrettet om siste nytt vedrørende dette.

Sist uke hadde jeg anledningen til å overvære et nytt styremøte i Gaiaware, og ble igjen sååå imponert over kompetansen til mennesker fra Grenland. Jeg undres: Er vi klar over hva vi har av ressurser?! Når jeg ser hva folk vet, hva folk kan, hva folk leverer og hva folk deler er det rett og slett fanTAStisk hvilken lys fremtid vi har dersom vi klarer å få ut budskapet til verden rundt oss. Det levnes liten tvil om at vår lange industrihistorie i denne delen av landet har også gitt oss høy teknologisk kompetanse som en hyggelig bi-effekt. Med disse gunstige rammevilkårene har vi noe helt unikt å bygge videre på. Det ville være trist om vi lot glippe en slik mulighet - et slikt forsprang på det øvrige IKT Norge.

Likevel er det nå en gang slik at det hjelper lite å være god hvis ikke vi a) benytter muligheten og b) verden får vite om det. Dette er også grunnen til at vi har gjort det til en vesentlig del av vår misjon å konsekvent og regelmessig fremheve de positive historiene fra Grenland, i kombinasjon med kompetansen som ligger bak.

Som en del av dette har jeg nå også personlig engasjert meg i et initiativ til å synliggjøre bloggere i nettverket vårt. Som en win-win aktivitet i alle sammenhenger, også kursene vi hele tiden holder om "Sosiale medier", løfter jeg frem bloggene til personer i IKT Grenland. Den totale blogglisten vil jeg også bekjentgjøre på et kveldsmøte i nær fremtid. Blogger du? Det kan være om hva som helst. Trenger ikke å være IKT, vet du..! La meg få vite om bloggen din. Send en kjapp liten epost til meg med URL'en.

 

UKEN(E) SOM VAR

Torkild Follaug gjorde "som vanlig" god figur på TV Telemark nå sist fredag. Telemarksavisa skriver i sin artikkel om IKT Grenland på lørdag "at vi får kick av å se hverandre i nyhetsbildet", og ja, jeg bekrefter gladelig at også jeg synes Torkild gjør seg meget godt på både TV og i avisene ellers. Mer, mer..! (Har du for øvrig en sak du synes det er verdt å løfte frem i nyhetsbildet vil vi gjerne gi deg kudos hos de rette menneskene, så det blir synlig.)

Om enn en uke i etterkant ville jeg dele at fylkeskommunen vant en internasjonal pris for Kina samarbeidet. Dette kan bane vei for at flere IKT Grenland medlemmer ønsker å se på muligheter for å etablere samarbeid med kunder og IKT miljøer i Kina. Også Green Business Norway er aktivt med.

Visste du forresten at Varden's bildearkiv er utviklet av Digiflex i IKT Grenland? Synes jeg er enda et glimrende eksempel på at medlemmene våre både leverer til hverandre og sammen mot ulike storkunder. Koblingene er så mange.

 

UKEN(E) SOM KOMMER

Telemarkreiser melder at de har flust av gode ideer til unike julebord og øvrige tilstelninger. Utrolig artig hva de klarer å finne på. Ta kontakt med Anja Østegården og få en positiv opplevelse. Det gjør i alle fall jeg hver gang jeg snakker med henne ;-)

Må skryte av forumene vi har denne torsdagen. Utviklerforumet, denne gangen med Lasse Vågsæther Karlsen fra Gatsoft i spissen, vil presentere UI Mockups. Salgs- og markedsforumet organiserer felles stunt mot en ny storkunde. Hvis du også er i den situasjon at du "uten ekstra innsats" ønsker å havne i møte med en nøkkelperson hos en stor potensiell kunde for å selge inn ditt produkt eller tjeneste blir du med i forummøtet torsdag kl 20.00 - 21.00. Ron Sutherland fra Innovasjon Norges Boston-kontor presenterer muligheter i det amerikanske markedet for norske IKT-bedrifter. Og vi har mer på lager. Sjekk kveldens program her. Live streaming / overføring til mange andre lokasjoner er ingenting mindre en virkeliggjøringen av en visjon vi hadde i 2002; at det øvrige IKT Norge skal følge utviklingen i Grenland. Himmelropende kult!

Vi forventer derfor ingeting mindre enn 100% oppmøte på torsdag; at alle tar utfordringen om å komme på denne månedens kveldsmøte. Det må være mulig å få alle med på en og samme kveld??! Det kommer an på DEG, det...

Som nevnt tidligere, denne gangen vil vi bake inn en liten konkurranse med minstands. Alt du trenger å ha med er en rollup, en brosjyre eller om ikke noe annet en håndtegnet plakat med navnet på bedriften din. Hvis du har det, er du kvalifisert til å være med og få deilig oppmerksomhet og profilering denne kvelden. Men, du må si i fra i forkant. Senest tirsdag kl 16.00. Send epost med forespørsel om å ha ministand!

SES PÅ TORSDAG!

 

Hilsener fra Vidar Top

Styreleder, IKT Grenland

Følg IKT Grenland på Twitter

 

Verden blir stadig mindre, gitt. Denne lille oppdateringen sender jeg faktisk fra USA. Avstand er ingen hindring. Snarere tvert i mot! Eneste ulempe er at keyboardet ikke har de norske tegnene, saa det saa ;-)

 

...og det meste kan i grunn tas haand om fra "andre steder" med ny teknologi. Det var vel ikke bare jeg som med interesse leste om "avanserte hjemmesykehus for barn" denne uken..? Eller hva med "Virtual Desktop Extender" som for alvor gjoer det mulig aa kjoere virkelig tunge applikasjoner over nettet?! Vi er uten tvil daglige vitner til et paradigme-skifte i maaten teknologi aapner for nye maater aa gjoere tingene paa.

 

UKEN(E) SOM VAR

Var du paa Dyrskun? Ja, for akkurat saanne arrangementer er vel ikke akkurat der at man noeyer seg med et webkamera. Det blir liksom ikke helt det samme. "Det maa oppleves", er det vel man sier...

Vitenlaben har faatt ny hjemmeside paa www.vitenlaben.no.

Visste du at administrasjons-grensesnittet til eZ Publish fikk et ansiktsloeft i sommer? (Ekstra spennende er det aa se hvordan vaare medlemmer stadig hyppigere blir profilert av utenlandske partnere. Visjonen om aa sette Grenland paa kartet som opphavet til internasjonal innovasjon er paa mange maater gaatt i oppfyllelse for lengst, men vi vil saa absolutt ha mer!)

Selv var jeg paa kurs i bruk av sosiale medier paa Klosteroeya. Du saa kanskje oppslaget i TA? Fikk oppleve Svend Andreas Horgen i aksjon. Den mannen vet hva han snakker om. I tillegg er han pedagogisk til fingerspissene. Det er en fryd aa vaere tilstede. Du har kanskje etterhvert snappet opp den roede traaden i budskapet denne gangen? Svend er et godt eksempel paa at avstand kan vaere en styrke i stedet for en ulempe. Denne mannen jobber paa Klosteroeya, men er ansatt og holder online webkurs for Hoegskolen i Soer Troendelag (HiST). Wauw!

 

UKEN(E) SOM KOMMER

Tone Engebretsen inviterer til aapen dag paa Stevneplassen 11. november kl 12-16. GREP byr paa spennende muligheter og vi anbefaler et besoek!

Innovasjon Norge inviterer til seminar om Markedsmuligheter i Norden, 21. sep. 10-16, Fylkeshuset, Skien. Innovasjon Norges medarbeidere fra Sverige, Danmark og Finland kommer, pluss bedriften Gatsoft som deler sine erfaringer.

Ernst & Young inviterer til frokostseminar om ’CO2-avgift på LPG og naturgass’, 21. sep. 9-10:30, Clarion Hotell Bryggeparken, Skien.

Hoegskolen i Telemark inviterer til forskerkafé og dialog om HiTs utviklingsplaner 29. september kl 16.30 paa Kafe K.

Tidligere denne uken sendte vi informasjon om IKT i UB. Det er flere av medlemsbedriftene som i aarenes loep har moett mange kreative og spennende ungdommer. Bli med paa IKT i UB foerste uken i oktober.

...og saa husker du vel for all del aa merke kalenderen for stort og spennende ARENA kveldsmoete 30. september kl 19.00? Meld deg paa ARENA naa! Kveldsmoetet er ogsaa noe som bare maa oppleves. Funker daarlig via skjermen, vette!

 

Og naar sant skal sies om "avstand" saann avslutningsvis... Jeg kan love at det er ikke helt det samme aa ha samtaler med familien over Skype som aa vaere ansikt-til-ansikt. En klem og kanskje litt daarlig pust (selv om den stort sett er min) er langt mer personlig og givende, ja. Teknologien kan gjoere mye bra, men vil uansett kun bli et supplement til det hoeyst personlige, eller hur..?

 

Hilsener fra Vidar Top

Styreleder, IKT Grenland

Foelg IKT Grenland paa Twitter

 
 

Vi tror at denne typen oppmerksomhet gjør vårt miljø enda mer interessant og attraktivt. Dette bygger opp under ambisjonene om å gjøre Grenland og Telemark til et enda bedre sted å etablere og utvikle IKT-basert næring. Å bli satt på kartet reint faglig sett (som denne artikkelen gjør) er en ære, og en glede. Keep up the good work, alle sammen. Dere utgjør det best organsiserte, høyest profilerte, mest spennende, raskest voksende, åpneste, blideste og mest skapende IKT-miljøet i landet :)

Kos dere med artikkelen her.

 

En våt uke, ja? Det var fanTAStisk ustabilt vær. Lynet slo ned i nabolaget og spenningen var stor, for å si det sånn. Men alt dette var fremdeles ikke nok vann for familien vår... Vi badet i mange timer i bassengene til Skien Fritidspark og barna KUNNE bare ikke få nok. Utrolig luksus, spør du meg.

 

Begynner å tro at jeg er smått om senn er blitt påvirket av Ove Mellingens stolthet over Grenland. Fornemmer at “Grenlandslykken” brer om seg. Folk tør å si at de liker å være grenlanditter. Føles riktig å fremheve alt det gode vi har.

 

UKEN(E) SOM VAR

Bør fatte meg i korthet, for nyhetene som kan nevnes er mange. Velger ut det jeg tror har bred allmenn interesse... Vi gratulerer Telemarkreiser med nasjonal TV-dekning av Google-stuntet. Gleder oss over IMATIS som har landet en pasientterminal-kontrakt i Hellas. Bouvet har startet et datavarehus-prosjekt sammen med Eramet Norway. Det etableres et verktøy for beregning og presentasjon av KPI'er (Key Performance Indicators) for fabrikkene med stab i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal. Verktøy: MS SQL Server 2008R2 (SSID og SSAS), Sharepoint 2010, PerformancePoint Services.

Ellers er fem av medlemsbedriftene nå på topp 100 listen over norske IT-selskaper; EDB, 24sevenoffice, IMATIS, eZ Systems og Baze Technology (...eller var det flere?). Men IKT Grenland dreier seg ikke bare om de som allerede har suksess. Vi har et kontinuerlig fokus på å hjelpe frem bedriftene som vil og som jobber for å få det til (hørte du at det var et lite rim?) “De som vil og jobber for å få det til” er helt sentralt...

Derfor hadde vi sist torsdag et medlemsmøte for å nettverke og “spinnovere” frem “alle for en og en for alle”. Vi hadde glimrende foredrag v/Svend Andreas Horgen om hvordan å ta skrittene i retning av Enterprise 2.0 som bedrift, og i retning av et PLN (Personlig Læringsnettverk) som person. Slidesettet til Svend Horgen finner du online. Vi diskuterte internasjonalisering, utvekslet informasjon om ledige stillinger for utviklere, samt prosjekter folk kan bli med på. Blant disse et prosjekt for utvikling av software for dyslektikere, eller m.a.o. folk med lese- og skrivevansker. Er du utvikler og ønsker å vite mer om dette, gi beskjed! (Selv satte jeg pris på grillmaten, men det må nesten bli en parentes ;-)

 

UKEN(E) SOM KOMMER

Amesto organiserer Amesto dagene. Programmet byr på solid innhold om ERP-systemer (Enterprise Resource Planning). profbox AS lanserer snart sin vanvittige portal for selvkomponerte designprodukter.

Pressedekning, sa jeg... Denne uken kommer NRK til Klosterøya for å snakke med teknologi-miljøet. Hvis du har et gullkorn eller en aldri så liten perle du synes bør løftes frem, så gi et lite vink til Torkild Follaug snarest. Det må ikke bare være på Klosterøya det skjer. Siviløkonomenes tidsskrift, Magma, publiserer i dag en artikkel om IKT Grenland i ca 20.000 eksemplarer, forfattet av Hans Christian Terjesen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Dette blir spennende lesning!

Og resten av nyhetslisten min sparer jeg til neste uke, ellers blir nyhetsbrevet for langt, eller hva synes du..?! Hold av torsdag 30. september kl 19.00. Det blir et medlemsmøte av kaliber du aldri har opplevd før. Hvorfor? Vel, vi er et nettverk av medlemsbedrifter som i sum teller mer enn tusen ansatte. Ikke så mange? Tja, det kommer an på øynene som ser. I september skal vi vise muskler og utfordrer for en gangs skyld ALLE til å komme på en og samme kveld. Da kan vi jo diskutere hva du og jeg synes “mange” er. Vi skal løfte frem hver enkelt medlemsbedrift og bli bedre kjent – på en smart måte. IKT Norge's, Per Morten Hoff kommer, og mye mer spennende. Begynn å tenke på hva du vil si om din bedrift... Men først, som sagt, merk kalenderen, så får du vite i neste nyhetsbrev mer om hvorfor DU (og alle de andre) velger å komme på neste medlemsmøte!

 

100 medlemmer 17. mai 2010 24servenoffice 24sevenoffice 24SO abelgøy ÅBS-poeng Adventskonstert afi alarmsystem aleksander farstad allegro altoros ama-tech ambassadørpris amesto AMESTODAGEN 2009 andante amoroso Andreas Hagen Android åpen åpen kildekode åpenhet aplia Apple arbeidsplasser arena arena-programmet Arenamøte Arenaprogrammet årets kvinnelige gründer Argentum Arise Arkidata arnea asbjørn hovstø atle barclay atle skei australia Bank bård stranheim baze baze technology baze tecnology BazeField bazeport bemanningsbyrået bergfald Best på web BI bidevind consulting Bioforum Telemark BioNor bionor immuno birger tufte johansen bjarne berg wig bjella blid blog Blogg boigrenland bordtennis bosted Bouvet Bouvetlekene Brainsbusiness brann brevik brobygger; IKT brokerage events bronze label brukerråd brukerrådet BTV Bypakke cadpartner cardiac cba cba consultants cbt CEE Center for Sustainable Industry charlott eidbo-ahnssen chateau neuf christoffer schwanstrøm cintra Cluster development Cluster Management clustermembers cms conference CONNECT Connect Østlandet cronus CSI dag andersen dag sigurd larsen dagens næringsliv dagligdata Datalagringsdirektivet deling den norske modellen Dialog didrik difi Digiflex digitale fortellinger dilemma dino esposito Dun & Bradstreet e-læring edb EDB ErgoGroup EDB Industry ekdahl elan it elektronisk forretningsdrift eli aakre engelsk enterprise 2.0 entreprenører entreprenørskap EO Funktion eo-funktion eo-funkton Eramet Erasmus Erfaringsseminar erik gudbrandsen erik helstad Erna Solberg Ernst & Young ERP esenteret Etablererkontoret Etablering etikk etisk forum telemark europas beste europas beste klynge evaluering Evy-Anni Evensen Excellence expo expo 2009 expo 2010 ez eZ Conference ez publish ez Systems facebook Facebook. LinkedIn fagbrev fagbrevutdeling Felleskalender finanskrise finn.no First Lego League flemming sveen fll Fokus Bank foresight Fornyingsminister forretningsforståelse forretningsmodellering Forretningsplan forretningsutvikling Forskerkafe Forskning Fortuna Rådgivning fredagsmoro fredagsprofil Fremtiden fri programvare fridge friprog Friprogmaster Gaiaware GalaxeLAN gartner group gaseller gass gat Gat-Ship gatship gatsoft gaver generalforsamling generalhistorien gjemsø skole global future Google Google Analytics Green Business Green Business Norway Grenland grenland 2.0 Grenland ARENA grenland expo Grenland Web Grenlandsfilm grenlandsfilmen grenlandskommunene grenlandssamling grenlandweb GREP GREP Kompetanseutvikling Grenland grill Grilling grunder Gründercamp gründere grunderuka grunderuke gullhjelmen gunn marit christenson halogen Handelshøyskolen BI Heistad helse Helse IKT helseinformatikk helseinnovasjon helseomsorg helseteknologi Helterennet henrik finsrud herøya Herøya Industripark heyra HiG HiST HIT HIT fagdag Hollenderiet horisontaler hpv htc hubei hundreårsmålene Hurtigruten høgskolen Høgskolen i Telemark Ibsenhuset icg iit IKT ikt drammen IKT Grenland ikt grenland strategi ikt grenlandskortet ikt i sb ikt i ub IKT Norge ikt næring IKT studier IKT-studier iktgrenland.no iktgrenlandskortet ildsjel imatis Individuals Industrikompetanse informasjonssystemer informatikk inger lysa Inkasso inn2be innbrudd Innovasjon innovasjon norge innovasjonspris Innovation Performance internship intervju Intrum Justitia iphone IS Partner ispartner it arena drammen IT Consult IT4You itc ITIL itrust ITS ITS-arena itum itum ez Itum Grenland JamZone jan arvid gravklev jenteandel jessen og bjelkemy-østvang jesusbasert ledelse Jim Ryen joakim Jobbsøkere Jul jørn eriksen Kina kjerneverdier klokkerholmen klosterøya klynge klyngeevaluering klyngefacilitering klyngekvalitet klyngemodenhet klynger som vekstinstrument klyngeutvikling kommunikasjon Kompetanse Kompetanseindustri kompetenznetze deutchland kongsberg Kongsberg Maritime KPMG kredittvurdering krisa kristine langerød kulturingeniør Kulturnatta kunnskapsseminar kunnskapsverkstedet kunstkom kurs kveldsmøte kvinner lan lasse johansen Lean lean forum grenland Lean Learning Institute Lean Learning Telemark learning community learntec ledelse LG likviditet lill-ann bråthen linkedIn lyk-z Mac-brukergruppe Magnar Kleiven magnet maja furuholmen Maritime marked markedsføring mastergrad IKT media mediaeffekt medielandsby medlemsmøte medlemsoversikt medtest mektige kvinner mental helse merkevarebygging mflow MGP microsoft miljøfyrtårn miljøteknologi miljøvennlig Millenials Mobil-teknologi muligheter musikk mæla ungdomsskole N.E.G. NAV nce netcom nettsamfunn nettverk networknorway nevu NHO NHO Telemark niklas permats nilssen oversetting Norges Forskningsråd norner Norsk Styrenettverk novelda nrk Nyhetsbrev Næringsforum Telemark næringsklynge næringsklynger næringsliv næringslivssamarbeid næringsrettet nørretranders offentlige anskaffelser Officer officer telemark Ole Johnny Hansen omsorg Omvisning open days open nordic open source opensourcemaster openspource origo ID Oslofjordfondet oss&rm packt Panel per berg Petter Ellefsen piloter PIT plan1 Playgate PMI Pub politikk Porsgrunn porsgrunn kommune Porsgrunn Porselæn Positiv Powel Gemini pp praksis praksisplass praksisplasser prediktor presentasjon Presentasjon og kommunikasjon primadonnaer process IT innovation produkt/teknologi produkttesting profbox prosjekt prosjektledelse Prosjektlederforum prosjektlederkurs prosjektlederutdanning Prosjektstyring protectoria racom Rammebetingelser rating red herring redturbine regionsutvikling ressurser RIM risiko rom3 rosing SaaS Salgs- og markedsforum salgskurs Samarbeid Sauherad semiar Seminar sigurd juvik Silicon Valley sitecom skapende Skattebetalerforeningen SkatteFUNN Skien Skien Fritidspark Skien kommune skien vgs Skien videregående skien videregående skole skole skoleforum Skoletavla smart småtinget Soliditet sommer sommerjobb sommervikarer Sony sosiale medier sosialt entreprenørskap Springbrett springer kulturstudio spørreundersøkelse Spørsmål ssg ST Ericsson Statoil statsråd Heidi Grande Røys steinar solberg Stian Rustad STiG stig gåre andersen Stockholm storebrand storform strategi strategisamling studenbedrift studentbedrift studenter studentprosjekt Styre summer camp superbrukere sustainable lifestyle sustanable industry svein torgeir dale svennebrev Sverige sykkel sysselsettingsvekst søkning TA Talent Factory Talentutvikling talentutviklingsprogrammet tbpw tdc team consulting teamconsulting teknolab teknolaben teknologi teknologimiljø Grimstad teknologisk plattform Tel-Tek telemark Telemark best på web telemark fylkeskommune telemark sør Telemarkforsking Telemarkhelten Telemarkreiser telemarksforskning Telemarkskanalen temperatur teo härén Terje Klausen terje lien aasland terje og mia skriver terje skriver terje vigen terrengsykkel ticket4you tipping point methodology TK Olsen Tokke tommy nordby tor-arne Tor-Arne Bellika Torbjørn Røe Isaksen torkild follaug TQM Center TQM Center Norway TQM Partner trening trond ingebretsen trygve nilssen TV-aksjonen twitter tyveri UB UiA UiO uke 44 uke 46 ukesmail ungt entreprenørskap USA utdeling utviklerforum Varden varslingssystem vegvesenet vekst i grenland velferdsteknologi venner venstre vertikaler vestsiden skole Viaduct Vianova viaoss vidar top videreutvikle vind vinnerkonferansen vrådal VTS web Web 2.0 web teknologi Wiborg windpower xlnt it xstore z-nett zones øresund øresund it øystein beyer Øystein Bredal Thorsen

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

IKT Grenland i rask vekst

IKT Grenland er en næringsklynge i Innovasjon Norges Arena-program. Næringsklyngen er en videreutvikling av Vekst i Grenland-prosjektet og bedriftsnettverket IKT Grenland. Vi har i dag over 100 medlemsbedrifter og har siden 2001 skapt en årlig vekst i sysselsettingen på opp mot 40 prosent og bidratt sterkt til rask økende eksport. Kanskje din bedrift bør være med?

 
Abonnere på nyhetsbrev
 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.