IKT Grenland

IKT Grenland / Blogg     
IKT_fb_godjul_logo
 

Hei alle IKT Grenlands venner. Jeg vil benytte anledningen til å takke for året som har gått, og å ønske all en riktig god jul. Som et tips til julelektyre har jeg lagt ved en rykende fersk forskningsrapport (se link nedenfor). En del av innholdet er allerede gjort kjent, men nå er altså hele rapporten klar. Jeg ser frem til et spennende nytt år, hvor vi fortsatt vil kappes om å hedre hverandre.

Torkild Follaug
Daglig leder

Forskningsrapport: "Kappes om å hedre hverandre..." Hvilke effekter har kjerneverdier og organisasjonskultur på utviklingen av IKT Grenland?
     
Behov for å lære hvordan du kan spisse ditt budskap?
  Den 19. november kommer Nathan Gold, en anerkjent Silicon Valley coach til Skien for å holde seminar om hvordan du kan engasjere og skape interesse fra kunder, partnere og investorer. Du kan forvente gode tips og teknikker, og han har hjulpet mange av Innovasjon Norge sine beste kunder. Det blir mye energi i et workshop-format der du får sjansen til å øve på eget case og med fokus på å utarbeide en overbevisende «elevator pitch». Kurset kjøres på engelsk.
     
 

Mer informasjon finner du på: www.innovasjonnorge.no/pitch

Sted:     Skagerak Arena (Odd Stadion) i Skien

Tid:        Tirsdag 19. november kl 09:30 – 14:30

Pris:       kr 450, inkl lunsj

Påmelding: www.innovasjonnorge.no/pitch

Skjermbilde 2013-11-07 kl. 10.28.47
telemarkoffshore

Telemark Offshore arrangerer minimesse 14. nov som er en møteplass for firmaer og personer som leverer til offshorenæringen. Messen avholdes på det nesten ferdig renoverte Ibsenhuset, i Skien, med stands fra firmaer, spennende foredrag fra scenen og med muligheter for å finne samarbeidspartnere og bli orientert om produkter og tjenester de forskjellige leverer.  Her kan du møte andre bedrifter for mer forpliktende samarbeid, finne leverandører på varer og tjenester DU har behov for og ikke minst finne partner til neste utviklingsprosjekt.

Mer info og påmelding her.

Capture

På Whats' Hot får du en oppdatering på det hotteste i IT bransjen! Foredragene har en klar fokus på verdiskapning for din bedrift. Sjekk ut det nyeste innen NanoLearning, hva som skjer innenfor området «nettverk fra skyen», og oppdater deg på de nye IT driftstrendene, «Den moderne driftsplattformen».
 

Program

  12:30 - 13:15 Registrering, kaffe & hjemmebakst
  13:15 - 13:30 Velkommen
v/Gunhild Løkkevol, regionsdirektør EVRY Consulting South
  13:30 - 14:10 NanoLearning
Hvordan spre kunnskap i bedriften på den mest effektive måten med dagens muligheter innenfor NanoLearning?
v/Bjørn Alstad, opplæringsleder Business Consulting, EVRY og Nils Ivar Skaalerud, JungleMap
  14:10 - 14:50 Cloudbasert administrasjon av nettverket
Hvordan kan Cloud basert teknologi effektivisere og forenkle drift og administrasjon av nettverket?
v/Christian Juel-Jensen, seniorkonsulent Infrastruktur Consulting, EVRY
  14:50 - 15:30 Pause & mingling, inkl. lett bevertning
  15:30 - 16:10 Den moderne driftsplattform
Hvordan endrer IT driftskonseptet seg basert på nye tjenester og teknologier?
v/Bjørn Barmen, seksjonsleder IT-drift, Regional Operations, EVRY
  16:10 - 16:30 Pause
Innlevering av evalueringsskjema og utdeling av "kinosnop"
  16:30 - 18:30 Eksklusiv "før-før" premiere på "The Counselor"
Se trailer her

 

the counselor

Onsdag 6. november kl. 17.30 på Klosterøya, Skien:

Backbone, Meteor og Angular er alle JavaScript frontend rammeverk, så dette blir et must for alle som driver webutvikling.

Prosjektstyring er vel så viktig for "gutta på gulvet" som for eieren/lederne. For å dra i samme retning må man ha felles forståelse og utgangspunkt. Har du kontroll? Hva betyr det egentlig å "ha kontroll"?

Ole Morten Amundsen om denne kvelden: Jeg håper dem som er involvert i IT-prosjekter på ledelsessiden også deltar. Jeg vil fortelle litt om hvordan vi styrer prosjektene, vi har levert mye disse siste par årene. Jeg har også tatt flere tøffe valg med å sende folk på dør og jeg har kansellert prosjekter. Jeg har lyst til å dele noen av mine tanker rundt dette, med mye referanser til faglitteratur på prosjektstyring. Uansett bør alle IKT-ledere være interessert i å høre om "hva som er mulig", og se bevisene på det. Deler av foredragene vil bli noe tekniske, men vi skal prøve å holde det på et noenlunde overordnet nivå, med kjappe dypdykk.

Påmelding gjøres her: http://www.meetup.com/Grenland-Web-Dev-Meetup/events/140954352/ 

-eller her: http://iktgrenland.no/content/edit/74875/3/nor-NO (krever innlogging)

     
Pål andre sundt
  Pål André Sundt viser et prosjekt med Backbone.js, websockets med Pusher, "second screen" samhandling mellom devicer. Løsningen ble nylig tatt i bruk av Skatteetaten.
     
Ole Morten Amundsen
  Ole Morten Amundsen forteller om Prosjektstyring. Hvordan effektiv bygge og drifte websystemer? Hva bør jeg som innkjøper tenke på og hvilke krav bør jeg ha? 
     
Espen Moen Kvelland
 

Espen Moen Kvelland viser Meteor, og Vagrant. Meteor er javascript på både server og klient, mongodb integrert og liveupdate av koden.

Ole Morten Amundsen viser AngularJS, et javascript framework, og et prosjekt med Ruby backend, PostgreSQL/MongoDB polyglot og stilige grafer med norske Highcharts, et av verdens mest populære grafverktøy i pure JS.

     
Evy-Anni Evensen fylkesrådmann i Telemark
 

Samspill mellom sektor og næring

Helse- og omsorgsdepartementet har iverksatt et omfattende og nasjonalt strategiarbeide – Helseomsorg21 - hvor de i utstrakt grad involverer næringslivet til å delta. Vår "egen" Lill-Ann Bråthen fra Imatis deltar i en arbeidsgruppe som skal komme med strategi innspill knyttet til temaet «Næringsutvikling». Evy-Anni Evensen (fylkesrådmann i Telemark) sitter i strategigruppa og Topplederforum for strategiarbeidet.

     
Gjennom Helseomsorg21 blir alle aktører og leverandører til helsesektoren invitert til å komme med forslag til hvordan samspillet mellom sektoren og næringen kan styrkes innen forskning, utvikling og innovasjon. Det er ingen begrensning for hvilke typer innspill som ønskes – her er det viktig at bedriftene/næringen både kommer med nye ideer, belyser problemområder og problemstillinger som den enkelte bedrift møtes i sitt samspill med helsesektoren og ikke minst belyser de områder som fungerer godt og som man ønsker skal styrkes.
     
Lill-Ann Bråthen, Daglig leder Imatis AS
 

Svært viktig for Imatis

-For Imatis er dette et svært viktig arbeide og vi setter stor pris på at vår stemme blir hørt gjennom denne prosessen. Helsesektoren er – i tillegg til å være svært spennende - en kompleks sektor og en sektor som påvirker oss alle. Helsesektoren er helt avhengig av en sterk og slagkraftig næring som evner å tilby de innovative og fremtidsrettede løsninger som sektoren trenger for å løse alle de utfordringer de står ovenfor. For å få til dette må vi tilrettelegge for tett samspill mellom sektor og næring og få på plass helt nødvendige rammevilkår.  Sier Lill-Ann Bråthen

     
 

Kom med innspill

All informasjon knyttet til prosessen ligger tilgjengelig på egne websider www.helseomsorg21.no og den enkelte aktør / bedrift kan her gå inn og legge inn sine innspill frem til den 14 oktober. Alle innspill vil så bli behandlet av arbeidsgruppen og arbeidsgruppen vil legge frem sitt forslag til strategigruppen februar 2014. Ny strategi skal foreligge juni 2014.

IKT Grenland oppfordrer alle medlemmer til å komme med innspill til dette arbeidet.

     

Mer om strategiprosessen:

Helseomsorg21

HelseOmsorg21 skal legge grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse- og omsorgsområdet.

Formålet er å fremme en kunnskapsbasert folkehelsepolitikk og helse- og omsorgstjenester som kjennetegnes av høy kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet.

 

HelseOmsorg21 er en nasjonal strategiprosess der målet er å utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for hele helse- og omsorgssektoren i et langsiktig perspektiv. Strategiarbeidet vil bli gjennomført som en åpen og inkluderende prosess, med innspill fra alle relevante aktører på tvers av sektorer. Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt en strategigruppe med John-Arne Røttingen som leder. Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet. Strategien skal leveres innen juni 2014

Norges Forskningsråd er utpekt som sekretariat for strategiprosessen. Mere informasjon finnes på  www.helseomsorg21.no .

Det er etablert fem tematiske grunnlagsdokumenter som vil være utgangspunkt  for innspill og arbeidsgruppenes arbeid.

Hver arbeidsgruppe vil bestå av ca 12-15 høyt kompetente personer med representanter fra næringsliv, UH-sektor, forvaltning og brukere.

De fem arbeidsgruppene er tematisk inndelt slik:

•             Næringsutvikling

•             Forskningskvalitet og internasjonalisering

•             Kunnskap og kompetanse

•             Kommunesektoren

•             Globale helseutfordringer

 

Praktisk:

•             Hovedarbeidsperioden er oktober - februar.

•             Arbeidet skal baseres på innspillene som kommer inn til Forskningsrådet og gruppens egen ekspertise og kompetanse.

•             Gruppene leverer sine delrapporter i midten av februar 2014. Rapportene skal være på ca 10-15 sider og gruppene står selv ansvarlig for dem.

     
Filmen

13. november inviterer EVRY Grenland igjen til det populære seminaret What's Hot.

I fjor hadde vi rekordoppslutning, og vi håper at du også i år setter av tid til å komme. Vi gir deg en oppdatering på de hotteste konseptene og løsningene i IT bransjen. Det vi vil vise vil være viktige innspill til verdiskapning for din bedrift og dine ansatte.

Filmen
Seminaret avsluttes med eksklusiv førpremiere på filmen, The Counselor med bla skuespillerne Brad Pitt, Cameron Diaz og Penelope Cruz.
Se trailer her.

Seminaret er gratis og retter seg mot alle IT-beslutningstakere, IT-leder og de som jobber med strategiske IT-løsninger for fremtiden. Er du interessert i intern/ansatt opplæring bør du definitivt også melde deg på. Ta gjerne med en kollega eller fler.  Vi håper å treffe deg i år også!
Endelig program kommer i oktober.

påmelding

Velkommen til What’s Hot Porsgrunn - Grenland
Når: onsdag 13. november 2013 12:30 
Hvor: Charlie Filmsenter, Porsgrunn 
For hvem: Seminaret er gratis og retter seg mot alle med interesse for morgendagens spennende IKT trender og løsninger. 

     
 

It-systemer er en stadig økende og kritisk del av helsevesenets infrastruktur. Derfor skaper feil i programmer, ulogiske grensesnitt, driftsstans og integrasjonsutfordringer store problemer for brukerne og hodepine for utviklerne. 

Sverige har tatt konsekvensen av dette og opprettet den første testlaben i sitt slag for å avsløre problemer og kvalitetssikre systemene før implementering. Satsingen er langsiktig og i regi av privat næringsliv, offentlige aktører og Karlstads universitet i Värmland.

I denne fasen bygger de opp kvalitetssystemer og rutiner/ prosesser for test, men vil innen kort tid ta imot bedrifter som ønsker å kvalitetssikre løsninger, også fra Norge. For bedrifter med ambisjon om å gå inn i det Svenske markedet vil dette være et viktig kontaktpunkt og arena med mye kompetanse.

Gjennom et Norsk-Svensk klyngesamarbeid hvor IKT Grenland er partner, er denne ressursen tenkt gjort tigjengelig også for våre medlemmer. Nordic MedTest er foreløpig i oppstartsfasen. Vi følger utviklingen i enne saken i samarbeid med Helseinnovasjon Telemark.

Les mer om denne satsingen her:

http://www.mynewsdesk.com/se/compare/pressreleases/qtema-om-nordic-medtest-naagot-av-det-baesta-som-skapats-i-test-sverige-899045

     
     

Husk å sende SkatteFUNN-søknaden innen 1. september!

Har din bedrift planer om å forbedre eller utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Eller er dere allerede i gang med et prosjekt? SkatteFUNN gir din bedrift skattefradrag for forsknings- eller utviklingskostnader forbundet med FoU-prosjektet deres. Er ikke din bedrift i skatteposisjon, så utbetales støtten som et kontant tilskudd fra likningsmyndighetene. SkatteFUNN-søknader mottas hele året og behandles fortløpende. Merk at kostnader påløpt i løpet av 2013 kan gi grunnlag for skattefradrag hvis søknaden blir sendt inn innen utgangen av 1. september 2013. Bedriftene kan sende inn søknader etter 1. september også, men de blir da ikke ferdigbehandlet innenfor søknadsåret og det vil eventuelt bare være kostnadene for 2014 og påfølgende år som kan inkluderes i fradragsgrunnlaget. For mer informasjon, se www.skattefunn.no eller ta kontakt med SkatteFUNN-sekretariatet på tlf. 22037500eller e-post skattefunn@forskningsradet.no

 

Finn søknadsskjemaet på www.skattefunn.no.

Vår nettside har fått nytt utseende, og vi håper den fremstår som enklere og mer brukervennlig.

Merk at menyknappen «Logg inn til Mitt nettsted» fører deg til det området i eSøknads-systemet hvor du finner din brukerprofil, dine påbegynte og innsendte søknader, og dine rapporter. Denne menyknappen lar deg også etablere en ny brukerprofil (Ny bruker) for deg som ikke har sendt inn søknad via Norges Forskningsråd tidligere. Menyknappen «Opprett søknad» fører deg til søknadsskjemaet for SkatteFUNN-støtte. For å starte på en ny søknad, fordres det at du på forhånd har en etablert brukerprofil. Ved behov for hjelp til søknaden, se kontaktinformasjon i avsnittet over.

.

     
     
     

100 medlemmer 17. mai 2010 24servenoffice 24sevenoffice 24SO abelgøy ÅBS-poeng Adventskonstert afi alarmsystem aleksander farstad allegro altoros ama-tech ambassadørpris amesto AMESTODAGEN 2009 andante amoroso Andreas Hagen Android åpen åpen kildekode åpenhet aplia Apple arbeidsplasser arena arena-programmet Arenamøte Arenaprogrammet årets kvinnelige gründer Argentum Arise Arkidata arnea asbjørn hovstø atle barclay atle skei australia Bank bård stranheim baze baze technology baze tecnology BazeField bazeport bemanningsbyrået bergfald Best på web BI bidevind consulting Bioforum Telemark BioNor bionor immuno birger tufte johansen bjarne berg wig bjella blid blog Blogg boigrenland bordtennis bosted Bouvet Bouvetlekene Brainsbusiness brann brevik brobygger; IKT brokerage events bronze label brukerråd brukerrådet BTV Bypakke cadpartner cardiac cba cba consultants cbt CEE Center for Sustainable Industry charlott eidbo-ahnssen chateau neuf christoffer schwanstrøm cintra Cluster development Cluster Management clustermembers cms conference CONNECT Connect Østlandet cronus CSI dag andersen dag sigurd larsen dagens næringsliv dagligdata Datalagringsdirektivet deling den norske modellen Dialog didrik difi Digiflex digitale fortellinger dilemma dino esposito Dun & Bradstreet e-læring edb EDB ErgoGroup EDB Industry ekdahl elan it elektronisk forretningsdrift eli aakre engelsk enterprise 2.0 entreprenører entreprenørskap EO Funktion eo-funktion eo-funkton Eramet Erasmus Erfaringsseminar erik gudbrandsen erik helstad Erna Solberg Ernst & Young ERP esenteret Etablererkontoret Etablering etikk etisk forum telemark europas beste europas beste klynge evaluering Evy-Anni Evensen Excellence expo expo 2009 expo 2010 ez eZ Conference ez publish ez Systems facebook Facebook. LinkedIn fagbrev fagbrevutdeling Felleskalender finanskrise finn.no First Lego League flemming sveen fll Fokus Bank foresight Fornyingsminister forretningsforståelse forretningsmodellering Forretningsplan forretningsutvikling Forskerkafe Forskning Fortuna Rådgivning fredagsmoro fredagsprofil Fremtiden fri programvare fridge friprog Friprogmaster Gaiaware GalaxeLAN gartner group gaseller gass gat Gat-Ship gatship gatsoft gaver generalforsamling generalhistorien gjemsø skole global future Google Google Analytics Green Business Green Business Norway Grenland grenland 2.0 Grenland ARENA grenland expo Grenland Web Grenlandsfilm grenlandsfilmen grenlandskommunene grenlandssamling grenlandweb GREP GREP Kompetanseutvikling Grenland grill Grilling grunder Gründercamp gründere grunderuka grunderuke gullhjelmen gunn marit christenson halogen Handelshøyskolen BI Heistad helse Helse IKT helseinformatikk helseinnovasjon helseomsorg helseteknologi Helterennet henrik finsrud herøya Herøya Industripark heyra HiG HiST HIT HIT fagdag Hollenderiet horisontaler hpv htc hubei hundreårsmålene Hurtigruten høgskolen Høgskolen i Telemark Ibsenhuset icg iit IKT ikt drammen IKT Grenland ikt grenland strategi ikt grenlandskortet ikt i sb ikt i ub IKT Norge ikt næring IKT studier IKT-studier iktgrenland.no iktgrenlandskortet ildsjel imatis Individuals Industrikompetanse informasjonssystemer informatikk inger lysa Inkasso inn2be innbrudd Innovasjon innovasjon norge innovasjonspris Innovation Performance internship intervju Intrum Justitia iphone IS Partner ispartner it arena drammen IT Consult IT4You itc ITIL itrust ITS ITS-arena itum itum ez Itum Grenland JamZone jan arvid gravklev jenteandel jessen og bjelkemy-østvang jesusbasert ledelse Jim Ryen joakim Jobbsøkere Jul jørn eriksen Kina kjerneverdier klokkerholmen klosterøya klynge klyngeevaluering klyngefacilitering klyngekvalitet klyngemodenhet klynger som vekstinstrument klyngeutvikling kommunikasjon Kompetanse Kompetanseindustri kompetenznetze deutchland kongsberg Kongsberg Maritime KPMG kredittvurdering krisa kristine langerød kulturingeniør Kulturnatta kunnskapsseminar kunnskapsverkstedet kunstkom kurs kveldsmøte kvinner lan lasse johansen Lean lean forum grenland Lean Learning Institute Lean Learning Telemark learning community learntec ledelse LG likviditet lill-ann bråthen linkedIn lyk-z Mac-brukergruppe Magnar Kleiven magnet maja furuholmen Maritime marked markedsføring mastergrad IKT media mediaeffekt medielandsby medlemsmøte medlemsoversikt medtest mektige kvinner mental helse merkevarebygging mflow MGP microsoft miljøfyrtårn miljøteknologi miljøvennlig Millenials Mobil-teknologi muligheter musikk mæla ungdomsskole N.E.G. NAV nce netcom nettsamfunn nettverk networknorway nevu NHO NHO Telemark niklas permats nilssen oversetting Norges Forskningsråd norner Norsk Styrenettverk novelda nrk Nyhetsbrev Næringsforum Telemark næringsklynge næringsklynger næringsliv næringslivssamarbeid næringsrettet nørretranders offentlige anskaffelser Officer officer telemark Ole Johnny Hansen omsorg Omvisning open days open nordic open source opensourcemaster openspource origo ID Oslofjordfondet oss&rm packt Panel per berg Petter Ellefsen piloter PIT plan1 Playgate PMI Pub politikk Porsgrunn porsgrunn kommune Porsgrunn Porselæn Positiv Powel Gemini pp praksis praksisplass praksisplasser prediktor presentasjon Presentasjon og kommunikasjon primadonnaer process IT innovation produkt/teknologi produkttesting profbox prosjekt prosjektledelse Prosjektlederforum prosjektlederkurs prosjektlederutdanning Prosjektstyring protectoria racom Rammebetingelser rating red herring redturbine regionsutvikling ressurser RIM risiko rom3 rosing SaaS Salgs- og markedsforum salgskurs Samarbeid Sauherad semiar Seminar sigurd juvik Silicon Valley sitecom skapende Skattebetalerforeningen SkatteFUNN Skien Skien Fritidspark Skien kommune skien vgs Skien videregående skien videregående skole skole skoleforum Skoletavla smart småtinget Soliditet sommer sommerjobb sommervikarer Sony sosiale medier sosialt entreprenørskap Springbrett springer kulturstudio spørreundersøkelse Spørsmål ssg ST Ericsson Statoil statsråd Heidi Grande Røys steinar solberg Stian Rustad STiG stig gåre andersen Stockholm storebrand storform strategi strategisamling studenbedrift studentbedrift studenter studentprosjekt Styre summer camp superbrukere sustainable lifestyle sustanable industry svein torgeir dale svennebrev Sverige sykkel sysselsettingsvekst søkning TA Talent Factory Talentutvikling talentutviklingsprogrammet tbpw tdc team consulting teamconsulting teknolab teknolaben teknologi teknologimiljø Grimstad teknologisk plattform Tel-Tek telemark Telemark best på web telemark fylkeskommune telemark sør Telemarkforsking Telemarkhelten Telemarkreiser telemarksforskning Telemarkskanalen temperatur teo härén Terje Klausen terje lien aasland terje og mia skriver terje skriver terje vigen terrengsykkel ticket4you tipping point methodology TK Olsen Tokke tommy nordby tor-arne Tor-Arne Bellika Torbjørn Røe Isaksen torkild follaug TQM Center TQM Center Norway TQM Partner trening trond ingebretsen trygve nilssen TV-aksjonen twitter tyveri UB UiA UiO uke 44 uke 46 ukesmail ungt entreprenørskap USA utdeling utviklerforum Varden varslingssystem vegvesenet vekst i grenland velferdsteknologi venner venstre vertikaler vestsiden skole Viaduct Vianova viaoss vidar top videreutvikle vind vinnerkonferansen vrådal VTS web Web 2.0 web teknologi Wiborg windpower xlnt it xstore z-nett zones øresund øresund it øystein beyer Øystein Bredal Thorsen

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

IKT Grenland i rask vekst

IKT Grenland er en næringsklynge i Innovasjon Norges Arena-program. Næringsklyngen er en videreutvikling av Vekst i Grenland-prosjektet og bedriftsnettverket IKT Grenland. Vi har i dag over 100 medlemsbedrifter og har siden 2001 skapt en årlig vekst i sysselsettingen på opp mot 40 prosent og bidratt sterkt til rask økende eksport. Kanskje din bedrift bør være med?

 
Abonnere på nyhetsbrev
 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.