IKT Grenland

IKT Grenland / BloggGatsoft vinner Stockholms Läns Landsting

Svensk_flagg_1815
  Mandag 14. mai meddelte Stockholms Läns Landsting (SLL) at de har gjort beslutning om å velge GAT som ressursplanleggingssystem. Dette er resultat av en anbudsprosess hvor Gatsoft har gitt tilbud i konkurranse med ti andre leverandører av tilsvarende system. Les mer her.
     

ARENA Grillfest - fredag 15. juni på Klosterøya

 

Grenland ARENA i mai utsettes, og erstattes med:

Merk kalenderen allerede nå - fredag 15. juni kl 19.00 møtes vi på Klosterøya. Grenland Web Dev Meetup, IKT Grenland, KREMT og Bratsberg Utvikling inviterer til grillfest!

Vi starter med spennende foredrag kl. 19. Fra kl. 20. vil grillene ved pipa være klare. Vi ordner mat, du griller selv. Ta med det du har lyst til å drikke.

Vi håper at alle "beboere" på Klosterøya og alle IKT Grenlands venner griper muligheten og kommer! For å beregne mat, må vi vite hvor mange som kommer. Du kan melde deg på ved å klikke "jeg kommer" her, eller gå inn her: http://bit.ly/LepccW 

Vi har to glimrende foredrag som går i parallell kl. 19-20:

  • Alternativ 1: Etter- og videreutdanning (blir oppdatert på webben)
  • Alternativ 2: Parprogrammering og testdrevet utvikling - Johannes Brodwall

Les mer her.

     

Presentere egen teknologi for store globale tele/utstyrsprodusenter?

ICT oresund
  IKT Grenland har samarbeidet lenge med Cluster 55 i Malmø/København bl.a. for å senke internasjonaliseringsbarrierene for medlemmer som ønsker å etablere seg i det svenske og danske markedet. Les mer her.
     

Økt kontakt med Universitetet i Agder

logo_uia_png
  Høgskolen i Telemark trapper nå opp et strategisk samarbeid med  Universitet i Agder (UiA). UiA er en tungvekter på teknologiutdanning og forskning og blir dermed stadig viktigere for teknologibedrifter i Telemark.  Faglig og rekrutteringsmessig anbefaler vi derfor medlemmene å forsøke å kople seg tettere mot fagmiljøene ved UiA. Les mer.
     
     
     
Svensk_flagg_1815
  Gatsoft etablerte I 2009 en strategi hvor et av hovedelementene var at vi skal satse på eksport av GAT til Sverige. Dette ble bevisst prioritert foran andre muligheter som å gå inn på nye produkt- eller tjenesteområder i Norge. Gatsoft har siden 2009 jobbet målrettet med å tilrettelegge for en inntreden i det svenske markedet. Markedsarbeidet har vært rettet mot kommuner og sykehus og det langsiktige målet har vært å få overgripende kontrakter med svenske landsting slik vi har med tre av de fire helseregionene i Norge. 
     
De siste årene har GAT vært i operativ drift i tre private helsevirksomheter i Sverige. Gjennom disse vi fått verifisert at systemet håndterer svenske virksomheter mht. språk, lov og avtaleverk etc. Vi har også bygget kompetanse og bevissthet internt i vår egen organisasjon med tanke på leveranser til Sverige og viktigheten av å lykkes i det svenske markedet. Sommeren 2011 ansatte Gatsoft to svenske medarbeidere som nå har jobbet i Porsgrunn i et år.  De har lært seg produktet, blitt en del av vår bedriftskultur og etablert gode og tette relasjoner til medarbeiderne i Porsgrunn. Planen har hele tiden vært at disse skal flytte tilbake til Sverige i sommer og være med på å etablere Gatsoft i Sverige
 
Mandag 14. mai meddelte Stockholms Läns Landsting (SLL) at de har gjort beslutning om å velge GAT som ressursplanleggingssystem. Dette er resultat av en anbudsprosess hvor Gatsoft har gitt tilbud i konkurranse med ti andre leverandører av tilsvarende system. SLL med sine 41.000 medarbeidere er Sveriges nest største helseregion og GAT skal nå rulles ut til ca. 5.000 leger og tannleger.  Avtalen er på 5 år med muligheter for utvidelse.  Innføringsprosjektet starter i august og systemet skal kjøres i ordinær drift fra årsskifte. Håkon Storm, som er ansvarlig for eksportsatsingen på markedssiden, har sammen med Jonas Eriksson jobbet systematisk og målrettet mot det svenske markedet.  Denne avtalen representerer et gjennombrudd for Gatsoft i Sverige og vi kommer til å sette alt inn på å sikre at dette blir et vellykket prosjekt på alle måter. Kunden skal oppleve at dokumenterbare verdier realiseres gjennom innføringen av GAT og  Gatsoft skal sikre at vi får en god referansekunde og et utstillingsvindu mot Sveriges øvrige 19 landsting.
Skjermbilde 2012-05-29 kl. 13.32.38
 

IKT Grenland har samarbeidet lenge med Cluster 55 i Malmø/København bl.a. for å senke internasjonaliseringsbarrierene for medlemmer som ønsker å etablere seg i det svenske og danske markedet.

Et av resultatene så langt er at IKT Grenlands medlemmer hvert kvartal fremover får muligheten til å presentere sitt produkt/sin teknologi for globale selskaper i en serie "Brokerage Events" i Malmø.   Første mulighet er 25-26/6 og her kan interesserte booke møter med RIM, LG, HTC, Sony, Telia Sonera og ST Ericsson.

     
    Se vedlagte invitasjon eller les mer på Cluster 55s hjemmesider.
     
    Interesserte tar kontakt med Tor-Arne Bellika 90538842 eller tab@iktgrenland.no for å få vite mer om "Brokerage Events" og hvilke selskaper man kan presentere eget produkt/teknologi for utover i 2012 og 2013.
Skjermbilde 2012-05-29 kl. 11.15.20
  Høgskolen i Telemark trapper nå opp et strategisk samarbeid med  Universitet i Agder (UiA). UiA er en tungvekter på teknologiutdanning og forskning og blir dermed stadig viktigere for teknologibedrifter i Telemark.  Faglig og rekrutteringsmessig anbefaler vi derfor medlemmene å forsøke å kople seg tettere mot fagmiljøene ved UiA.  En første oppfølgingsmulighet er å ta kontakt med Professor Ole-Christoffer Granmo.
    Porsgrunnsgutten Ole-Christoffer Granmo er professor ved UiAs tunge IKT faktultet i Grimstad. Parallelt driver han også et eget eget rådgivningsselskap og er på jakt etter mindre oppdrag i Grenland som kan gi økt kontakt og brobyggerfunksjon UiA-Telemark. Granmo kan også være kontakt mot master- og dr.grads prosjekter for teknologistudenter ved UiA. 
     
    Ta kontakt direkte med Ole-Christoffer på e-post: granmo.consulting@gmail.com  Se vedlagte CV og beskrivelse av Granmo Consulting

IKT Grenlands generalforsamling 2012 ble avholdt fredag 27. april. Med dette takker vi Aleksander Farstad og Reidun Horgen for innsatsen i styret, samtidig som vi hilser Siv Ingebrigtsen (gjenvalgt), Trygve Nilssen og Gro Aakre velkommen for to år.

Valgkomiteen for neste periode består av Reidun Horgen, Bård Stranheim og Tor-Arne Bellika (leder).

Protokoll fra generalforsamlingen finner du her.

"Telemark best på web" har utviklet seg til et voksent prosjekt der alle vesentlige aktører i fylket deltar. Siste fredag hver måned (med unntak av juni, juli og desember) har vi besøk av renommerte foredragsholdere.

 

Hvor lettlest er det du skriver og deler på nett? Er det relevant? Blir det lest? Vet du hvor mange som leser det? Er du bevisst på hvorfor du publiserer? ...hvor godt det du legger ut er? ...hva du vil med det og hvordan du skaper ønsket trafikk? Henvender du deg til en bestemt målgruppe? Hvordan kan du nå ut til flere, og ikke minst, har du effekt av den tiden du bruker på nett?

               
Skjermbilde 2012-04-28 kl. 15.17.46
           

En av de siste foredragsholderne på brukerrådet som gjorde et solid inntrykk var Nina Furu. Nina presenterte flere viktige momenter for online suksess.

Deltagerne fikk mange nyttige tips; triggerord, brukeradferd, indeksering, tagging og kanalisering av ønsket trafikk ble alle forklart på en folkelig og lett forståelig måte. Mye av det som ble sagt ligger i brukerrådets fellesnotater.

               

Et av mange konkrete læringspunkter denne gangen var viktigheten av lettlest forfatterskap. De færreste av oss liker å lese lange tekster, vanskelige ord og små skrift. Nina Furu viste oss flere verktøy til hjelp med å forfatte kvalitetsinnhold, blant annet http://lix.se, en lesbarhetsmotor som måler hvor lesbar teksten din er.

 

Selv gjorde jeg en lesbarhetstest av bloggposten jeg publiserte på IKT Grenland sidene for et år tilbake. Artikkelen var om viktigheten av å stille spørsmål. Gleden ble stor da lix.se gav en score på 39, hvilket tilsvarer "lettlest" (se eks under).

 
 
Lesbarhetsindeks
 
 

Husk Grenland Arena i morgen, torsdag 26. april kl. 19 på Klosterøya. Meld deg på nå.

     

Tøff som toget - transportbransjen blir klimavennlig med IKT

  Transportsektoren utfordres til omfattende omlegginger. Køproblematikk, utslipp og ulykker er sentrale stikkord. Mange innovative aktører peker på IKT som virkemidler når transportsektorens bærekraftige framtidsløsninger skal utvikles. Her ligger det store muligheter for IKT-bransjen.
 
Nilmar Lohne i bransjeorganisasjonen ITS Norway har hovedforedraget på IKT Grenlands ARENA torsdag 26. april kl 19. Han vil fortelle om noen av bransjens mange spennende IKT-initiativ og mulighetene de fører med seg. ITS Norway har også planer for et Arena-program. IKT-virksomheter er velkommen ombord. Meld deg på og sett av kvelden! Følg med på iktgrenland.no for oppdateringer om programmet.
     
     

Prosjektlederforum: PMI + IKT GRENLAND = SANT

PMI
  Nils Torger Wetterhus, ansvarlig for regionale prosjektleder nettver i PMI Norge kommer.  PMI og IKT Grenland starter den formelle prosessen for etablering av et faglig PMI nettverk for profesjonelle prosjektledere i vår region.Prosjektledere som brenner for å bygge nettverk og selv bidra til å løfte prosjektlederkompetanse og profesjonsanerkjennelse i vår region er hjertelig velkommen for å diskutere valgkomite og steg i den formelle etableringsprosessen.
     

LearnTec Cluster: WORKSHOP PILOT - LEAN LÆRING

SOL
  Aliansen Nordisk Senter for Etter- og Videreutdanning (NEVU) og bedriftsnettverket  Lean Learning institute er invitert til en stor konferanse i Stockholm i mai om læring i organisasjoner i regi av den globale Society for Organisational Learning (Sol) . I denne paralellen prøvekjører vi en workshop knyttet til en pilot innen omsorgstjenester som kjøres i Larvik Kommune. Workshopen ledes av Bjarne Berg-Wig
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
HA EN SUPERPÅSKE!    
Skjermbilde 2012-04-04 kl. 20.07.01
 

Dagene går fort når påskestillheten senker seg over arbeidsplassene. Så også i IKT Grenlands omgangskrets. Vi ønsker alle ansatte i medlemsvirksomhetene en super-påske!

OG:  Husk å krysse av for neste Arenamøte torsdag 26. april kl 19! Program kommer.

     
ÅPEN, BLID, SKAPENDE VIRKER!    
ÅBS
  På Arena møtet sist uke presenterte Yngve Haugstveit fra Høgskolen i Hedmark resultatet av arbeidet med å studere hva som er det reelle innhold et i og effekten av IKT Grenland kjerneverdier "åpen, blid og skapende" og de historiene vi har knyttet til disse verdiene. Ifølge forskerne er resultatene "oppsiktsvekkende". Alle informantene kjente verdiene og kunne utdype hva de sto for og forskerne oppsummere at verdiene faktisk også har hatt forretningsmessig verdi for medlemmene.Vi kommer tilbake med hele rapporten når den er klar.
     
    Varden laget en sak om Bouvet og IKT Grenland på grunnlag av dette. Se hele saken i Varden.
     
     
RESULTATRAPPORT 4 ÅR I ARENAPROGRAMMET    
     
ARENA logo
  Vi har gått gjennom og oppsummert hva IKT næringen i Telemark har fått ut av å ha vært fire år i den nasjonale næringsklyngeprogrammet Arena og hvordan veien videre ser ut. Du finner link til en komplett rapport og en kortere oppsummering her
     
     
SOMMERJOBBSØKERE?   IKT Grenland teamet får hvert år henvendelser fra proaktive ungdommer i gang med IKT relaterte master eller bacehelor utdanninger. Ta godt imot dem..
     
     
Skjermbilde 2012-04-04 kl. 11.17.47
  IKT Grenland teamet får hvert år henvendelser fra proaktive ungdommer i gang med IKT relaterte master eller bacehelor utdanninger.  Så også i år. Vi har ingen fellesordninger for slike sommerjobber. Vi oppfordrer ungdommer som tar kontakt med oss til å gå gjennom medlemslista på iktgrenland.no og ta direkte kontakt med de virksomhetene de synes ser spennende ut.  Siste ungdom som er frempå er Vegard Aas Knutsen fra Stathelle som studerer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
     
    Kjære medlemmer; ta godt imot slike henvendelser og se om det er mulig å bruke en eventuell sommerjobb til å holde kontakten videre gjennom prosjektoppgaver, bachelor og masteroppgaver.
     
     
IKT_100x50
 

1/1 2012 ble det 4-årige prosjektet IKT Klynge Grenland i det nasjonale klyngeutviklingsprogrammet Arena avsluttet.  Vi har nå publisert en sluttrapport for år 4. Rapporten oppsummerer også hele 4-årsperioden ved å omtale resultater, erfaringer og  litt om veien videre for IKT næringen i Telemark.

OVERORDNEDE RESULTATER
IKT Grenland har i perioden 2007-2012 fått tredoblet antall medlemmer og har nå 100 betalende medlemmer. Medlemskontingenten utgjør nå snart 450 000/år slik at vi har et godt grunnlag for å løfte IKT næringen videre selv om aktivitetsnivået trolig vil synke betydelig i 2012 og 2013.

IKT miljøet i Telemark er fortsatt Norges raskest voksende og IKT Grenland er blitt Norges mest kjente IKT klynge nasjonalt og internasjonalt. Vi får nå mange internasjonale henvendelsene fra miljøer som ønsker kontakt med IKT nettverk/klynger i Norge fordi vi er det best organiserte IKT miljøet. Vi har vært vertskap for en rekke nasjonale og internasjonale delegasjoner.

     
Profilepeople3
 

STYRKET PROFILERING OG ØKT REKRUTTERING

I løpet av de 4 årene har IKT Grenland skaffet medlemmer eller IKT Grenland selv mellom 30 og 50 medieomtaler regionalt, nasjonalt og internasjonalt pr år. Gjennom 30-50 nyhetsbrev/år  og sosiale medier har vi gjennom 4 år publisert nærmere 500 ulike nyhetssaker om suksesser og utviklingsarbeid hos medlemmene og utviklingsarbeid i vår region.

Hvert år har vi hatt minst 5 internasjonale og 15 nasjonale konferanse/workshop/messe deltakelser der vi har presenter IKT Grenland og medlemmene våre. Vi har også beveget våre aktiviteter utover i Telemark slik at vi nærmer oss å være et IKT Telemark.

Oppdrag nr 1 fra medlemmene siden 2007 har vært å styrke rekruttering til medlemsbedriftene og spesielt innen IKT/programvareutvikling. Her har vi bidratt til både mer relevante bachelorstudier ved HiT, to nye skreddersydde mastergradsstudier ved UiA og tre-dobling av antall IKT studenter ved HiT. En viktig del av dette er at vi hvert år har lagt tilrette for at i gjennomsnitt ca 900 ungdommer i grunn og videregående skole Telemark har fått høre om IKT næringen og møtt noen av IKT bedriftene.

Sammen med Ungt Entreprenørskap Telemark har vi bidratt til utvikling av IKT i Studentbedrift (SB) og Ungdomsbedrift (UB), programmer som gjør elevene i UB/SB kjent med IKT som verktøy i virksomhetsutvikling og kjent med mange av våre medlemsbedrifter.

     
ÅBS
 

MØTEPLASSER- STOLTHET OG TILLITSUTVIKLING

Gjennom våre møteplasser har vi tilrettelagt for at ca 600-1000 ulike personer fra medlemsmassen og medlemmenes kunder hvert år har fått anledning til å bli kjent. Kartlegginger av resultater underveis tyder på at mange av disse tilfeldige møtene har gitt  nye samarbeidsavtaler og konkrete ordrer til medlemmene.

Vi er kanskje mest kjent for den sterke satsningen på tillitsutvikling og følelse av stolhet og tilhøringhet til "IKT stammen" i Telemark. Dette ble senest dokumentert av et forskningsprosjekt i regi av Høgskolen i Hedmark. Her dokumenteres "oppsiktsvekkende" gode resultater m.h.p reelt innhold i verdibegrepene Åpen Blid og Skapende. Se egen sak i vår nyhetsbrev for uke 14.

     
Skjermbilde 2012-04-03 kl. 20.33.34
 

ØKONOMI
 Totalt har det nasjonale programmet tilført IKT Grenland og IKT næringen i Telemark 6,7 millioner over 4 år.  Ved å invitere medlemmer og andre til å investere sammen med oss har vi trukket ytterliger 9,3 millioner til utviklingsprosjekter til beste for IKT næringen. Denne kontantfiansieringen har igjen  utløst 12,3 millioner i ubetalt egeninnsats fra medlemmene i utviklingsaktiviteter. En annen måte å se dette på er:

  •  1 krone i medlemskontingent har bidratt til at det er brukt 17 kroner på utvikling av IKT næringen i fylket.
  •  1 krone i offentlig tilskudd fra regionale utviklingsaktørere ble til 8 kroner i styrt utvikling av IKT næringen.
  •  1 krone fra det offentlige utløste minst 2 kroner i utvikling av næringen i bedriftene.
     
     
Cluster-Excellence-bronze
  INTERNASJONALT NETTVERK OG KOMPETANSE
 IKT Grenland har gjennom den faglige møteplassen Arenaprogrammet tilbyr fått tilført klyngeutviklingskompetanse og nettverk til Norge, Nordens og Europas ledende næringsklynger og noen av deres medlemmer. Erfaringen med og innsikt i  hvordan Europas beste Universiteter, de mest vekstkraftige bedriftene og de mest målrettede offentlige aktørene aktivt bruker medlemskapet i næringsklynger til å utvikle seg selv,  håper vi å få spredt videre i tiden fremover. Denne kunnskapen og det internasjonale nettverket vi har bygget er foreløpig en utappet ressurs som vi nå kan tilby de av IKT Grenlands medlemmer som ser muligheter for seg selv. Ta kontakt!
 
     
Skjermbilde 2012-04-03 kl. 20.37.39
 

VEIEN VIDERE

IKT næringen har også fått utviklet en klar felles strategi som oppsummert kan formidles slik:
 - tettere kopling av IKT næringen til innovative og kravstore IKT brukere i fire definerte satsingsektorer. (industri, helse, læring og kunst/kultur/media)

En godt utviklet IKT næring er viktig for alle regioner.  Hvis offentlige utviklingsaktører, kunnskapsaktørene og IKT næringen i vår region fortsetter å trekke godt sammen ser vi svært optimistisk på vekst og nyskapningsmuligheter både i IKT næringen og i virksomheter i  våre satsningssektorer.

Noe av det mest spennende fremover nå er satsningen på grønne  datasentre i øvre Telemark, og arbeid med å etablere et ledende investeringsmiljø for programvareskaper  i vår region.

IKT Grenland ser også stort potensiale i styrket samarbeid med andre nettverk og klyngesatsninger i Telemark innen industri, miljøteknologi kunst/kultur media og læringsteknologi. Vi håper regionen fokuserer sin utviklingstrategi på å løfte de mest potente næringsmiljøen opp i nasjonale og internasjonale utviklingsprogrammer og på målrettet å bidra til å utvikle også de  unge lovende, men  umodne nettverk og klyngeinitiativene. Telemark trenger flere næringsmiljøer i de nasjonale klyngeprogrammene. Å styrke disse miljøene er også forutsetning for  å utvikle bedre samarbeid på tvers for å realisere synergier. 

Takk til styret og alle ildskjeler som har vært med å investere i dette store fellesløftet.

     

100 medlemmer 17. mai 2010 24servenoffice 24sevenoffice 24SO abelgøy ÅBS-poeng Adventskonstert afi alarmsystem aleksander farstad allegro altoros ama-tech ambassadørpris amesto AMESTODAGEN 2009 andante amoroso Andreas Hagen Android åpen åpen kildekode åpenhet Apple arbeidsplasser arena arena-programmet Arenamøte Arenaprogrammet årets kvinnelige gründer Argentum Arise Arkidata arnea atle barclay atle skei australia Bank bård stranheim baze baze technology baze tecnology BazeField bazeport bemanningsbyrået bergfald Best på web BI bidevind consulting Bioforum Telemark BioNor bionor immuno birger tufte johansen bjarne berg wig bjella blid blog Blogg boigrenland bordtennis bosted Bouvet Bouvetlekene Brainsbusiness brann brevik brobygger; IKT brokerage events bronze label brukerråd brukerrådet BTV cadpartner cardiac cba cba consultants cbt CEE Center for Sustainable Industry charlott eidbo-ahnssen chateau neuf christoffer schwanstrøm cintra Cluster development Cluster Management clustermembers cms conference CONNECT Connect Østlandet cronus CSI dag andersen dag sigurd larsen dagens næringsliv dagligdata Datalagringsdirektivet deling den norske modellen Dialog didrik difi Digiflex digitale fortellinger dilemma dino esposito Dun & Bradstreet e-læring edb EDB ErgoGroup EDB Industry ekdahl elan it elektronisk forretningsdrift eli aakre engelsk enterprise 2.0 entreprenører entreprenørskap EO Funktion eo-funktion eo-funkton Eramet Erasmus Erfaringsseminar erik gudbrandsen erik helstad Erna Solberg Ernst & Young ERP esenteret Etablererkontoret Etablering etikk etisk forum telemark europas beste europas beste klynge evaluering Evy-Anni Evensen Excellence expo expo 2009 expo 2010 ez eZ Conference ez publish ez Systems facebook Facebook. LinkedIn fagbrev fagbrevutdeling Felleskalender finanskrise finn.no First Lego League fll Fokus Bank foresight Fornyingsminister forretningsforståelse forretningsmodellering Forretningsplan forretningsutvikling Forskerkafe Forskning Fortuna Rådgivning fredagsmoro fredagsprofil Fremtiden fri programvare fridge friprog Friprogmaster Gaiaware GalaxeLAN gartner group gaseller gass gat Gat-Ship gatship gatsoft gaver generalforsamling generalhistorien gjemsø skole global future Google Google Analytics Green Business Green Business Norway Grenland grenland 2.0 Grenland ARENA grenland expo Grenland Web Grenlandsfilm grenlandsfilmen grenlandskommunene grenlandssamling grenlandweb GREP GREP Kompetanseutvikling Grenland grill Grilling grunder Gründercamp gründere grunderuka grunderuke gullhjelmen gunn marit christenson halogen Handelshøyskolen BI Heistad helse Helse IKT helseinformatikk helseinnovasjon helseomsorg helseteknologi Helterennet henrik finsrud herøya Herøya Industripark heyra HiG HiST HIT HIT fagdag Hollenderiet horisontaler hpv htc hubei hundreårsmålene Hurtigruten høgskolen Høgskolen i Telemark Ibsenhuset icg iit IKT ikt drammen IKT Grenland ikt grenland strategi ikt grenlandskortet ikt i sb ikt i ub IKT Norge ikt næring IKT studier IKT-studier iktgrenland.no iktgrenlandskortet ildsjel imatis Individuals Industrikompetanse informasjonssystemer informatikk inger lysa Inkasso inn2be innbrudd Innovasjon innovasjon norge innovasjonspris Innovation Performance internship intervju Intrum Justitia iphone IS Partner ispartner it arena drammen IT Consult IT4You itc ITIL itrust ITS itum itum ez Itum Grenland JamZone jan arvid gravklev jenteandel jessen og bjelkemy-østvang jesusbasert ledelse Jim Ryen joakim Jobbsøkere Jul jørn eriksen Kina kjerneverdier klokkerholmen klosterøya klynge klyngeevaluering klyngefacilitering klyngekvalitet klyngemodenhet klynger som vekstinstrument klyngeutvikling kommunikasjon Kompetanse Kompetanseindustri kompetenznetze deutchland kongsberg Kongsberg Maritime KPMG kredittvurdering krisa kristine langerød kulturingeniør Kulturnatta kunnskapsseminar kunnskapsverkstedet kunstkom kurs kveldsmøte kvinner lan lasse johansen Lean lean forum grenland Lean Learning Institute Lean Learning Telemark learning community learntec ledelse LG likviditet lill-ann bråthen linkedIn lyk-z Mac-brukergruppe Magnar Kleiven magnet maja furuholmen Maritime marked markedsføring mastergrad IKT media mediaeffekt medielandsby medlemsmøte medlemsoversikt medtest mektige kvinner mental helse merkevarebygging mflow MGP microsoft miljøfyrtårn miljøteknologi miljøvennlig Millenials Mobil-teknologi muligheter musikk mæla ungdomsskole N.E.G. NAV nce netcom nettsamfunn nettverk networknorway nevu NHO NHO Telemark niklas permats nilssen oversetting Norges Forskningsråd norner Norsk Styrenettverk novelda nrk Nyhetsbrev Næringsforum Telemark næringsklynge næringsklynger næringsliv næringslivssamarbeid næringsrettet nørretranders offentlige anskaffelser Officer officer telemark Ole Johnny Hansen omsorg Omvisning open days open nordic open source opensourcemaster openspource origo ID Oslofjordfondet oss&rm packt Panel per berg Petter Ellefsen piloter PIT plan1 Playgate PMI Pub politikk Porsgrunn porsgrunn kommune Porsgrunn Porselæn Positiv Powel Gemini pp praksis praksisplass praksisplasser prediktor presentasjon Presentasjon og kommunikasjon primadonnaer process IT innovation produkt/teknologi produkttesting profbox prosjekt prosjektledelse Prosjektlederforum prosjektlederkurs prosjektlederutdanning Prosjektstyring protectoria racom Rammebetingelser rating red herring redturbine regionsutvikling ressurser RIM risiko rom3 rosing SaaS Salgs- og markedsforum salgskurs Samarbeid Sauherad semiar Seminar sigurd juvik Silicon Valley sitecom skapende Skattebetalerforeningen SkatteFUNN Skien Skien Fritidspark Skien kommune skien vgs Skien videregående skien videregående skole skole skoleforum Skoletavla småtinget Soliditet sommer sommerjobb sommervikarer Sony sosiale medier sosialt entreprenørskap Springbrett springer kulturstudio spørreundersøkelse Spørsmål ssg ST Ericsson Statoil statsråd Heidi Grande Røys steinar solberg Stian Rustad STiG stig gåre andersen Stockholm storebrand storform strategi strategisamling studenbedrift studentbedrift studenter studentprosjekt Styre summer camp superbrukere sustainable lifestyle sustanable industry svein torgeir dale svennebrev Sverige sykkel sysselsettingsvekst søkning TA Talent Factory Talentutvikling talentutviklingsprogrammet tbpw tdc team consulting teamconsulting teknolab teknolaben teknologi teknologimiljø Grimstad teknologisk plattform Tel-Tek telemark Telemark best på web telemark fylkeskommune telemark sør Telemarkforsking Telemarkhelten Telemarkreiser telemarksforskning Telemarkskanalen temperatur teo härén Terje Klausen terje lien aasland terje og mia skriver terje skriver terje vigen terrengsykkel ticket4you tipping point methodology TK Olsen Tokke tommy nordby tor-arne Tor-Arne Bellika Torbjørn Røe Isaksen torkild follaug TQM Center TQM Center Norway TQM Partner trening trond ingebretsen trygve nilssen TV-aksjonen twitter tyveri UB UiA UiO uke 44 uke 46 ukesmail ungt entreprenørskap USA utdeling utviklerforum Varden varslingssystem vegvesenet vekst i grenland velferdsteknologi venner venstre vertikaler vestsiden skole Viaduct Vianova viaoss vidar top videreutvikle vind vinnerkonferansen vrådal VTS web Web 2.0 web teknologi Wiborg windpower xlnt it xstore z-nett zones øresund øresund it øystein beyer Øystein Bredal Thorsen

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

IKT Grenland i rask vekst

IKT Grenland er en næringsklynge i Innovasjon Norges Arena-program. Næringsklyngen er en videreutvikling av Vekst i Grenland-prosjektet og bedriftsnettverket IKT Grenland. Vi har i dag over 100 medlemsbedrifter og har siden 2001 skapt en årlig vekst i sysselsettingen på opp mot 40 prosent og bidratt sterkt til rask økende eksport. Kanskje din bedrift bør være med?

 
Abonnere på nyhetsbrev
 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.