IKT Grenland

IKT Grenland / Blogg1.1.2012 etablerte EDB ErgoGroup en egen fokusert enhet i Grenland med ca 35 medarbeidere som har som ambisjon å ta en solid del av det lokale og regionale IKT-markedet innenfor Industri, Energi og SMB. Enheten skal være en fleksibel totalleverandør med produkter og tjenester innenfor rådgivning, prosjektledelse, applikasjonsutvikling og drift.

whatshot

19. mars lanserer EDB ErgoGroup sitt nye navn og brand. I den forbindelse inviterer de til det populære seminaret What’s Hot i Porsgrunn. I tillegg til å lansere nytt navn og satsning i Grenland, gir de deg et innblikk i nye trender, mobile løsninger og deres unike SMART konsept! Ettermiddagen avsluttes med førpremiere på filmen ”Man on a ledge”.  Seminaret er gratis og holdes på Charlie Filmsenter i Porsgrunn 22 mars.

Dette er en spennende satsning for det lokale næringslivet i Grenland. Ordfører Øystein Beyer og EDB Ergogroup’s konsernsjef Terje Mjøs kommer, og blir en viktig del av seminaret Les mer om arrangementet her:  www.whatshot.no/Grenland og Påmelding her!

NHO Telemarks Årskonferanse

BannerNYTT600x300_html_Telemark
  Europa er i krise. Dette får konsekvenser også for Norge og Telemark. Da må alle gode krefter mobiliseres slik at Telemark opplever utvikling og vekst og er et godt sted å bo, jobbe og drive næringsvirksomhet i. Les mer...
     

Nye varslingssystemer

skien sykehus.png (project_image)
  Skien kommune har inngått et samarbeid med KS/NHOs regionale program for leverandørutvikling i Telemark, og inviterer aktuelle leverandører til en dialogprosess for å få mer kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger for fagområdet nye varslingssystemer for morgendagens sykehjem. Les mer...
     

Nytt medlem i IKT Grenland

Nevu logo
 

Nasjonalt senter for etter- og videreutdanning (NEVU) er leverandør av etter- og videreutdanningstjenester til private bedrifter og offentlige virksomheter. NEVU utvikler, tilrettelegger og fasiliterer skreddersydde kompetansebehov tilpasset kundens behov i tett samarbeid med kompetanseleverandører regionalt og nasjonalt.

NEVU tilbyr det første åpne læreprogrammet i Praktisk Lean ledelse denne våren. Programmet, som er utviklet i et samarbeid med Høgskolen i Buskerud (HiBu), er skreddersydd for å utvikle Lean og en god forbedringsledelse, og er knyttet til resultatoppnåelse i egen virksomhet. Les mer om det her...

     

Baze - nye kontrakter og utviklingsprosjekter

arise-park
  Baze Technology har vunnet kontrakten på leveranse av Entertainment system til Statoils Valemon prosjekt. Dette kommer på toppen av kontrakter for byggeprogrammer på elleve supply skip - også landet i år, samt et utviklingsprosjekt mot vindkraft. Les mer om dette her...
     

På tampen...

Profilepeople3
 

Europa er i krise. Dette får konsekvenser også for Norge og Telemark. Da må alle gode krefter mobiliseres slik at Telemark opplever utvikling og vekst og er et godt sted å bo, jobbe og drive næringsvirksomhet i. Hvordan kan vi bedre utnytte våre muligheter og møte utfordringene? Hvordan kan vi finne smartere løsninger? Konferansen setter søkelyset på dynamikken og samspillet mellom offentlig og privat sektor – et mulighetsrom som vi kan utnytte for vekst og utvikling i fylket vårt.

Program

     
 

Skien kommune inviterer leverandører til dialogkonferanse om nye varslingssystemer

Skien kommune har inngått et samarbeid med KS/NHOs regionale program for leverandørutvikling i Telemark, og inviterer aktuelle leverandører til en dialogprosess for å få mer kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger for fagområdet nye varslingssystemer for morgendagens sykehjem. Spørsmål kan rettes til Kerstin Laue, NHO Telemark, kerstin.laue@nho.no/ mob. 95 88 66 96.

Full invitasjon finner du her

Kommunen vil orientere om sine behov og den videre prosessen, det vil også være anledning til eventuelt finne samarbeidspartnere. Bedrifter som ønsker å være med videre kan sende inn et løsningsforslag, og deltar i en-til en møter med kommunen. Innspill fra bedriftene vil bli brukt for å lage en fremtidsrettet og funksjonell kravspesifikasjon.

     
     
  NEVU
Nasjonalt senter for etter- og videreutdanning (NEVU) er leverandør av etter- og videreutdanningstjenester til private bedrifter og offentlige virksomheter. NEVU utvikler, tilrettelegger og fasiliterer skreddersydde kompetansebehov tilpasset kundens behov i tett samarbeid med kompetanseleverandører regionalt og nasjonalt.
     

NEVU lanserer praktisk rettet EVU-tilbud
NEVU tilbyr det første åpne læreprogrammet i Praktisk Lean ledelse denne våren. Programmet, som er utviklet i et samarbeid med Høgskolen i Buskerud (HiBu), er skreddersydd for å utvikle Lean og en god forbedringsledelse, og er knyttet til resultatoppnåelse i egen virksomhet.

Lean Læring
Programmet bruker metodikken og verktøyene i Lean – såkalt Lean Læringsprosess, hvor samspillet mellom praksis og verdiskaping i egen virksomhet, samlingsbasert læring og digitalt støttende læringsformer (nettbasert læring) står sentralt.

Mellom de fysiske samlingene skal deltakerne jobbe med praktiske problemstillinger i egen virksomhet, og som i løpet av programmet skal ende opp i en konkret forbedringsplan.

I tillegg får deltakerne tilgang til en egen Lean ressursportal som gir tilgang 24/7 til læremateriell og verktøy.

Målgruppe
Programmet henvender seg til mellomledere og andre som skal lede innføring eller videre arbeid med kvalitet og Lean i virksomheten, og som har behov for en bedre forståelse for hvordan lede etter Lean ledelsesprinsipper.

 Programmet gir 15 studiepoeng ved HiBU, og de som ønsker det kan gå opp til eksamen ved høgskolen. Nærmere informasjon om programmet får du på hjemmesiden til NEVU http://nevu.leanlearning.no/ eller ved å ta kontakt med daglig leder Heidi Behring Hansen, på mobil 46 98 81 81 eller på e-post:heidi@nevu.no

     
  

Baze Technology har vunnet kontrakten på leveranse av Entertainment system til Statoils Valemon prosjekt. Kontraktør er Koreanske Samsung Heavy Industries. Med denne kontrakten forsetter den gode ordretilgangen på Infotainment systemet BazePort®. Til nå i år har selskapet også sikret kontrakter for byggeprogrammer på åtte og tre supply skip for hhv. Farstad Shipping og Eidesvik Marine, samt Teekay Petrojarls Knarr FPSO. Ordrereservene utgjør mange millioner.

Selskapet har samtidig får godkjent og tilskudd til et større IFU (Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter) prosjekt av Innovasjon Norge for utvikling av avansert driftstøtte for vindkraft produksjon. Utviklingsprosjektet er på nær 10 millioner over 2 år, kundepartner er Statoil New Energy. Dette er en ytterligere styrking av selskapets satsning innenfor fornybar energi, der selskapet har lykkes godt med BazeField® driftsovervåkingssystemer til vindparker. Systemet vil være i bruk på nærmere 400 vindturbiner og mer en 1 GW installert effekt innen utgangen 2012, hovedsakelig i UK og Sverige.

     

Samarbeid gi resultater

itc og officer - holm og jensen
  Officer kjeden og IT Consult  ser allerede resultater av samarbeidet som ble etablert via IKT Grenland. Målet er å gi kundene en enklere hverdag på en smartere og mer kostnadseffektiv måte. De siste månedene har samarbeidet hatt stor suksess med satsning på nettskybaserte løsninger. Dette er løsninger som er basert på Microsofts veletablerte plattform hvor IT Consult leverer de omkringliggende tjenestene fra sitt profesjonelle driftssenter i Porsgrunn. Samarbeidet med Officer betyr at langt flere bedrifter i Norge nå får muligheten til å nyttiggjøre seg disse løsningene, gjennom Officerkjedens tilstedeværelse på 22 avdelingskontor rundt i Norge. Etterspørselen etter disse tjenestene øker, ettersom den enkelte bedrift ser hva som er mulig å oppnå av kostnadsbesparelser og nye muligheter i form av samhandling og mobile løsninger. Foto lånt av Vardens tidligere artikkel.
     

Nytt medlem i IKT Grenland

  Vi ønsker gjengen i Fridge design & reklamebyrå velkommen som nye medlemmer i IKT Grenland. Klikk deg inn på hjemmesidene deres å se en del av arbeidet de har gjort.
     
     

Vi noterer

   
IKTG kulepenn
 
  • I samarbeid med Høgskolen i Hedmark er det gjort en forskningsstudie på effekten av kommunisering og bruk av grunnverdiene (åpen, blid og skapende) til IKT Grenland. Resultatet av arbeidet blir presentert på Grenland ARENA i mars.
  • Redturbine animasjons studio har nå fått Forskningsavdelingen ved Rikshospitalet i Oslo på kundelisten. To filmer skal produseres for visualisering av kjemiske forbindelser på cellenivå. Fagfeltet er bruk av stamceller innen kreftbehandling. Vi gratulerer!
  • Brukerrådet i prosjektet "Telemark best på web" møter siste fredag hver måned. Prosjektbeskrivelse og -dokumentasjon http://bit.ly/TBPW-dok. Ta kontakt med Vidar Top (tlf 98298854) for mer informasjon.
  • Husk å "like" IKT grenland på Facebook!
  • Dette nyhetsbrevet passer fint til å spre DINE gode historier. Kontakt Torkild Follaug; tf@iktgrenland.no
 

Brukerrådet i "Telemark best på web" gjør alvor av visjonen om å

Gjøre Telemark til den virtuelle hovedstaden i Europa

 

Allerede 44 bedrifter og organisasjoner samarbeider med Google om dette. Målet er å bli 300 i 2012. Hver av deltagerne får hjelp til å nå egne målsettinger vha weben.

Vurderer du og din bedrift å gjøre smartere bruk av internett? Tror du weben kan ha positiv innvirkning på det dere skal oppnå? Svar: Mye større effekt enn du aner! Opptil 40% av en arbeidstakers arbeidsdag kan optimaliseres med internettverktøy.

Brukerrådet i Grenland møter sammen siste fredag hver måned. Nå i januar startes en (helt identisk) satellitt av brukerrådet for Vest-Telemark og møtes på Vrådal hotell:

     

BRUKERRÅD VEST-TELEMARK, VRÅDAL

Torsdag 26. januar kl 11.30 - 15.30 (Vrådall hotell)

 

BRUKERRÅD GRENLAND, SKIEN

Fredag 27. januar kl 11.30 - 15.30 (Skagerak Arena, VIP 3. etg)

 
Brukerrådet "Telemark best på web"

Ålborg Universitetssyskehus og Ålborg kommune inviterer Telemark til helse-samarbeid.

Deltakere IKT Grenland - transnasjonal clusternettverk - 19102011

Foto: Deltakere ved IKT Grenland's møte om internasjonale klynger - 19102011 - Klosterøya/Skien.
Lars H. Jensen (Brainbusiness - Aalborg), Thomas Kampmann (Region Nord-Jylland - Danmark), Tor-Arne Belika (IKT Grenland), Espen Semb (Imatis as), Bjørn Reisz (Tfk) og Øystein Svalheim (Vaksineklyngen). Foto: Thrond Kjellevold.

IKT Grenland har bygget gradvis tettere samarbeid med IKT klyngen Brainsbusiness i Alborg i Danmark som del av sitt arbeid med å bidra til internasjonalisering av medlemmene i IKT Grenland. Utover høsten har det vært jobbet frem en skisse til et langsiktig  helsetjeneste og teknologisamarbeid.  

Ålborg kommune og region Nord-jylland som eier Ålborg Universitetssykehus skal femover bygge flere nye pleiehjem og et helt nytt digitalt sykehus. De tilbyr oss sitt arbeid med produktivitets- og kvalitetsutfordringer i fremtidens pleiehjem og sykehus i bytte mot ditto norske utfordringer og erfaringer og et påfølgende samarbeid der norske og danske leverandører samarbeider om å løse de høyest prioriterte felles utfordringene. Både leveranser av eksisterende løsninger og nye felles utviklings og forskningsaktiviteter er satt på agendaen. 

First Lego League i Skien - endelig på nett

IKT Grenland har sammen med Skien kommune, Tekna, Vitenlaben og Made for Movement nettopp gjennomført sin tredje regionale turnering i First Lego League. Endelig, med god hjelp fra våre trofaste sponsorer har vi fått begivenheten solid festet til tape. Og som kjent: «evig varer kun det teipte».

Vi er stolte av den produksjonen Deniz prdouctions har satt sammen fra årets turnering. Mens vi samler krefter til et nytt år med teknologi- og kunnskapsturnering for unge håpefulle rekrutter til IKT-næringen i Telemark, kan du bli bedre kjent med fart og trykk på First Lego League i Skien. Se video!

IKT Grenland lar dette unge uttrykket for optimisme, håp og mot være vår julehilsen til medlemmer, samarbeidspartnere og gode kontakter. Vi ønsker dere en fredelig julehelg og godt nytt år! Vi ønsker medlemmer velkommen til første medlemsmøte allerede torsdag 19. januar 2012 kl 0800. Merk kalenderen!

Imatis til Australia

Skjermbilde 2011-12-16 kl. 15.43.54
 

Leighton Contractors har valgt norsk teknologi til nye "Royal Adelaide Hospital", et PPP-prosjekt (Private Public Partnership) i Australia.  Imatis og Hewlett Packard HP er en av nøkkelleverandørene av IKT til det nye sykehuset, som åpner dørene i 2016. Løsningene er basert på teknologi og erfaringer fra IKT leveransene til St. Olav’s Hospital og AHUS i Norge. Les mer.

Etter store investeringer opplever Imatis nå god vind i seilene, og ser etter flere medarbeidere. For dem med den riktige kompetansen, kan selskapet friste med spennende jobber og utestasjonering i Danmark, Sverige, Canada og Australia. Les mer på Imatis' egne hjemmesider.

     

Brukerråd TBPW (Vrådal)

Brukerraad-okt-2011_medium
 

"Telemark best på web" Brukerråd

Vi ønsker velkommen til mer enn 40 oranisasjoner og nytt brukerråd i prosjektet "Telemark best på web" (obligatorisk påmelding).

Nye deltagere søker om godkjennelse viavsøknadsskjemaet.

Godkjente deltagere melder seg på her. Prosjektinfo http://bit.ly/TBPW-slides. Engangsbesøk uten medlemskap NOK 1.900,-.

Les mer.

     

Talentbehov? Fransk internshipstudent?

erasmus
 

HAR: Nesten ferdig Engineering Mastergrad fra Galilee instituttet i Paris. Ekspertise i Android app utvikling, lokaliseringstjenester, ansiktsgjennkjenning i videofilmer og vern mot nettbasert "innbrudd". Behersker JAVA, C, C++, PHP, JAVASCRIPT.

TRENGER: Praksisplass for 6 mnd mot dekning av livsoppholdskostnader fra januar 2012. Er utvekslingstudent ved Høgskolen i Gjøvik høsten 2011.

Sjekk CV med direkte kontaktinformasjon her.

     

100 medlemmer 17. mai 2010 24servenoffice 24sevenoffice 24SO abelgøy ÅBS-poeng Adventskonstert afi alarmsystem aleksander farstad allegro altoros ama-tech ambassadørpris amesto AMESTODAGEN 2009 andante amoroso Andreas Hagen Android åpen åpen kildekode åpenhet aplia Apple arbeidsplasser arena arena-programmet Arenamøte Arenaprogrammet årets kvinnelige gründer Argentum Arise Arkidata arnea asbjørn hovstø atle barclay atle skei australia Bank bård stranheim baze baze technology baze tecnology BazeField bazeport bemanningsbyrået bergfald Best på web BI bidevind consulting Bioforum Telemark BioNor bionor immuno birger tufte johansen bjarne berg wig bjella blid blog Blogg boigrenland bordtennis bosted Bouvet Bouvetlekene Brainsbusiness brann brevik brobygger; IKT brokerage events bronze label brukerråd brukerrådet BTV Bypakke cadpartner cardiac cba cba consultants cbt CEE Center for Sustainable Industry charlott eidbo-ahnssen chateau neuf christoffer schwanstrøm cintra Cluster development Cluster Management clustermembers cms conference CONNECT Connect Østlandet cronus CSI dag andersen dag sigurd larsen dagens næringsliv dagligdata Datalagringsdirektivet deling den norske modellen Dialog didrik difi Digiflex digitale fortellinger dilemma dino esposito Dun & Bradstreet e-læring edb EDB ErgoGroup EDB Industry ekdahl elan it elektronisk forretningsdrift eli aakre engelsk enterprise 2.0 entreprenører entreprenørskap EO Funktion eo-funktion eo-funkton Eramet Erasmus Erfaringsseminar erik gudbrandsen erik helstad Erna Solberg Ernst & Young ERP esenteret Etablererkontoret Etablering etikk etisk forum telemark europas beste europas beste klynge evaluering Evy-Anni Evensen Excellence expo expo 2009 expo 2010 ez eZ Conference ez publish ez Systems facebook Facebook. LinkedIn fagbrev fagbrevutdeling Felleskalender finanskrise finn.no First Lego League flemming sveen fll Fokus Bank foresight Fornyingsminister forretningsforståelse forretningsmodellering Forretningsplan forretningsutvikling Forskerkafe Forskning Fortuna Rådgivning fredagsmoro fredagsprofil Fremtiden fri programvare fridge friprog Friprogmaster Gaiaware GalaxeLAN gartner group gaseller gass gat Gat-Ship gatship gatsoft gaver generalforsamling generalhistorien gjemsø skole global future Google Google Analytics Green Business Green Business Norway Grenland grenland 2.0 Grenland ARENA grenland expo Grenland Web Grenlandsfilm grenlandsfilmen grenlandskommunene grenlandssamling grenlandweb GREP GREP Kompetanseutvikling Grenland grill Grilling grunder Gründercamp gründere grunderuka grunderuke gullhjelmen gunn marit christenson halogen Handelshøyskolen BI Heistad helse Helse IKT helseinformatikk helseinnovasjon helseomsorg helseteknologi Helterennet henrik finsrud herøya Herøya Industripark heyra HiG HiST HIT HIT fagdag Hollenderiet horisontaler hpv htc hubei hundreårsmålene Hurtigruten høgskolen Høgskolen i Telemark Ibsenhuset icg iit IKT ikt drammen IKT Grenland ikt grenland strategi ikt grenlandskortet ikt i sb ikt i ub IKT Norge ikt næring IKT studier IKT-studier iktgrenland.no iktgrenlandskortet ildsjel imatis Individuals Industrikompetanse informasjonssystemer informatikk inger lysa Inkasso inn2be innbrudd Innovasjon innovasjon norge innovasjonspris Innovation Performance internship intervju Intrum Justitia iphone IS Partner ispartner it arena drammen IT Consult IT4You itc ITIL itrust ITS ITS-arena itum itum ez Itum Grenland JamZone jan arvid gravklev jenteandel jessen og bjelkemy-østvang jesusbasert ledelse Jim Ryen joakim Jobbsøkere Jul jørn eriksen Kina kjerneverdier klokkerholmen klosterøya klynge klyngeevaluering klyngefacilitering klyngekvalitet klyngemodenhet klynger som vekstinstrument klyngeutvikling kommunikasjon Kompetanse Kompetanseindustri kompetenznetze deutchland kongsberg Kongsberg Maritime KPMG kredittvurdering krisa kristine langerød kulturingeniør Kulturnatta kunnskapsseminar kunnskapsverkstedet kunstkom kurs kveldsmøte kvinner lan lasse johansen Lean lean forum grenland Lean Learning Institute Lean Learning Telemark learning community learntec ledelse LG likviditet lill-ann bråthen linkedIn lyk-z Mac-brukergruppe Magnar Kleiven magnet maja furuholmen Maritime marked markedsføring mastergrad IKT media mediaeffekt medielandsby medlemsmøte medlemsoversikt medtest mektige kvinner mental helse merkevarebygging mflow MGP microsoft miljøfyrtårn miljøteknologi miljøvennlig Millenials Mobil-teknologi muligheter musikk mæla ungdomsskole N.E.G. NAV nce netcom nettsamfunn nettverk networknorway nevu NHO NHO Telemark niklas permats nilssen oversetting Norges Forskningsråd norner Norsk Styrenettverk novelda nrk Nyhetsbrev Næringsforum Telemark næringsklynge næringsklynger næringsliv næringslivssamarbeid næringsrettet nørretranders offentlige anskaffelser Officer officer telemark Ole Johnny Hansen omsorg Omvisning open days open nordic open source opensourcemaster openspource origo ID Oslofjordfondet oss&rm packt Panel per berg Petter Ellefsen piloter PIT plan1 Playgate PMI Pub politikk Porsgrunn porsgrunn kommune Porsgrunn Porselæn Positiv Powel Gemini pp praksis praksisplass praksisplasser prediktor presentasjon Presentasjon og kommunikasjon primadonnaer process IT innovation produkt/teknologi produkttesting profbox prosjekt prosjektledelse Prosjektlederforum prosjektlederkurs prosjektlederutdanning Prosjektstyring protectoria racom Rammebetingelser rating red herring redturbine regionsutvikling ressurser RIM risiko rom3 rosing SaaS Salgs- og markedsforum salgskurs Samarbeid Sauherad semiar Seminar sigurd juvik Silicon Valley sitecom skapende Skattebetalerforeningen SkatteFUNN Skien Skien Fritidspark Skien kommune skien vgs Skien videregående skien videregående skole skole skoleforum Skoletavla smart småtinget Soliditet sommer sommerjobb sommervikarer Sony sosiale medier sosialt entreprenørskap Springbrett springer kulturstudio spørreundersøkelse Spørsmål ssg ST Ericsson Statoil statsråd Heidi Grande Røys steinar solberg Stian Rustad STiG stig gåre andersen Stockholm storebrand storform strategi strategisamling studenbedrift studentbedrift studenter studentprosjekt Styre summer camp superbrukere sustainable lifestyle sustanable industry svein torgeir dale svennebrev Sverige sykkel sysselsettingsvekst søkning TA Talent Factory Talentutvikling talentutviklingsprogrammet tbpw tdc team consulting teamconsulting teknolab teknolaben teknologi teknologimiljø Grimstad teknologisk plattform Tel-Tek telemark Telemark best på web telemark fylkeskommune telemark sør Telemarkforsking Telemarkhelten Telemarkreiser telemarksforskning Telemarkskanalen temperatur teo härén Terje Klausen terje lien aasland terje og mia skriver terje skriver terje vigen terrengsykkel ticket4you tipping point methodology TK Olsen Tokke tommy nordby tor-arne Tor-Arne Bellika Torbjørn Røe Isaksen torkild follaug TQM Center TQM Center Norway TQM Partner trening trond ingebretsen trygve nilssen TV-aksjonen twitter tyveri UB UiA UiO uke 44 uke 46 ukesmail ungt entreprenørskap USA utdeling utviklerforum Varden varslingssystem vegvesenet vekst i grenland velferdsteknologi venner venstre vertikaler vestsiden skole Viaduct Vianova viaoss vidar top videreutvikle vind vinnerkonferansen vrådal VTS web Web 2.0 web teknologi Wiborg windpower xlnt it xstore z-nett zones øresund øresund it øystein beyer Øystein Bredal Thorsen

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

IKT Grenland i rask vekst

IKT Grenland er en næringsklynge i Innovasjon Norges Arena-program. Næringsklyngen er en videreutvikling av Vekst i Grenland-prosjektet og bedriftsnettverket IKT Grenland. Vi har i dag over 100 medlemsbedrifter og har siden 2001 skapt en årlig vekst i sysselsettingen på opp mot 40 prosent og bidratt sterkt til rask økende eksport. Kanskje din bedrift bør være med?

 
Abonnere på nyhetsbrev
 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.